Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000082">
        <pb pagenum="15" xlink:href="010/01/023.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg15"/>
        <lb/>
       Y in ſecundo & ſubleuata vſque ad V; tunc quidem̨
        <lb/>
       centrum grauitatis prædictæ aquæ horizontaliter
        <expan abbr="cõ-ſtitutæ">con­
         <lb/>
        ſtitutæ</expan>
       præcisè incidet in
        <expan abbr="cẽtro">centro</expan>
       ſuſpenſionis M, prop­
        <lb/>
       terea quòd vt baſis V ad baſim A ſeù vt cylindrus a­
        <lb/>
       queus GLV ad equè altum cy­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.023.1.jpg" xlink:href="010/01/023/1.jpg" number="8"/>
        <lb/>
       lindrum AEF in primo caſu vel
        <lb/>
       ad CEF in ſecundo, ita fuit reci­
        <lb/>
       procè diſtantia EM ad ML. o­
        <lb/>
       ſtendendum modò eſt punctą
        <lb/>
       A, Q, R, S, M in eadèm linea pa­
        <lb/>
       rabolica eſſe. </s>
       <s id="s.000083">quia moles aquæ
        <lb/>
       TX æqualis eſt æquæ moli GH
        <lb/>
       I, ergo, XBF vnà cum GHI æ­
        <lb/>
       qualis eſt moli aqueæ TAF; e­
        <lb/>
       rat verò moles aquæ XBF vnà
        <lb/>
       cum GHI ad GHI vt linea HB
        <lb/>
       ad BQ ſeu (ducta QN parallel­
        <lb/>
       là AE) vt LE ad EN, ergo FAT
        <lb/>
       ad TX atque ſemiſſis illius FA
        <lb/>
       ad huius ſemiſſem AB eamdem
        <lb/>
       proportionem habebit quam̨
        <lb/>
       LE ad EN, eſt verò EA ad AF vt MA ad AG, ſeù vt
        <lb/>
       ME ad EL, ergo ex æqualitate ordinata EA ad AB
        <lb/>
       eamdem proportionem habebit quam ME ad EN, &
        <lb/>
       per conuerſionem rationis EA ad EB erit vt EM ad
        <lb/>
       MN, ſeù vt EB ad NQ, erunt igitur tres continuæ pro
        <lb/>
       portionales EA, EB, & NQ in eadem ratione quam̨
        <lb/>
       habet EM ad MN, quare quadratum ex EM ad qua­
        <lb/>
       dratum ex MN eam proportionem habebit, quam̨ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>