Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001112">
        <pb pagenum="216" xlink:href="010/01/224.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg287"/>
        <lb/>
       compertam alij cauſæ nempe grauitati ipſius mer­
        <lb/>
       curij BC intra fiſtulam contenti. </s>
       <s id="s.001113">Hoc profectò con­
        <lb/>
       firmatur ex eo, quod prædicta fiſtula à digito ſuſten­
        <lb/>
       tata exercet ſuam compreſſionem contra pulpæ di­
        <lb/>
       giti extremitatem, quæ à perimetro orificij vitri
        <expan abbr="tã-gitur">tan­
         <lb/>
        gitur</expan>
       , & contunditur: non autem contra mediam pul­
        <lb/>
       pæ digiti partem, quæ ab ingenti pondere trium li­
        <lb/>
       brarum mercurij v. g. magis, & euidentius compri­
        <lb/>
       mi deberet quàm grauentur ambientes pulpæ digi­
        <lb/>
       ti partes à perimetro oriſicij vitri trium vnciarum. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001114">
        <margin.target id="marg286"/>
       Cap. 5. de ae­
        <lb/>
       ris grauitate
        <lb/>
       æquilibrio,
        <lb/>
       ſtructura, &
        <lb/>
       vi elaterią
        <lb/>
       eius.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001115">
        <margin.target id="marg287"/>
       Cap. 5. de ae­
        <lb/>
       ris grauitate
        <lb/>
       æquilibrio,
        <lb/>
       ſtructura, &
        <lb/>
       vi elaterią
        <lb/>
       eius.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001116">Hanc euidentiſſimam demonſtrationem conatur
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg288"/>
        <lb/>
       aduerſarius refellere, ait enim,
        <emph type="italics"/>
       hoc facilè reijcitur nem­
        <lb/>
       pè æqualis cylindrus aeris incumbit baſi ſupremæ obstructæ
        <lb/>
       fistulæ ſiue mercurio, ſiue aqua, ſiue aere fi­
        <lb/>
       ſtula plena ſit, vt patet. </s>
       <s id="s.001117">Vnde ſi
        <expan abbr="quẽ">quem</expan>
       haberet
        <lb/>
       effectum, eumdem ſemper haberet, ſed hæc
        <lb/>
       inſtantia futilis est, quare in ea diutiùs mi­
        <lb/>
       nimè hærendum.
        <emph.end type="italics"/>
       </s>
       <s id="s.001118"> Sit fiſtula AC plena ae­
        <lb/>
       re non mercurio ſuſtenteturque infer­
        <lb/>
       nè eius orificium C à ſubiecta digiti
        <lb/>
       pulpa, concedo, quod ſupernè digi­
        <lb/>
       tus premitur à columna aeris SAC, pa­
        <lb/>
       riterque
        <expan abbr="cõprimitur">comprimitur</expan>
       à vitri fiſtula AC,
        <lb/>
       quidnam ex hoc deducit aduerſarius?
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.001119">dicet, quod tantumdem ponderis pa­
        <lb/>
       teretur digitus ſubiectus
        <expan abbr="quãdo">quando</expan>
       vitrea
        <lb/>
       fiſtula exinanita eſt, quàm ſi
        <expan abbr="mercuriũ">mercurium</expan>
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.224.1.jpg" xlink:href="010/01/224/1.jpg" number="86"/>
        <lb/>
       BC contineret, ſcilicèt ſi fiſtula pen­
        <lb/>
       deret duas vncias, & aereus cylindrus SA
        <expan abbr="pẽdat">pendat</expan>
       tres </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>