Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo
page |< < (6) of 213 > >|
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div xml:id="echoid-div22" type="section" level="1" n="15">
     <pb o="6" file="0023" n="23" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
    </div>
    <div xml:id="echoid-div23" type="section" level="1" n="16">
     <head xml:id="echoid-head19" xml:space="preserve">COMMENTARIVS.</head>
     <p style="it">
      <s xml:id="echoid-s347" xml:space="preserve">AT ucro ea, quæ feruntur deorſum, ſecundum perpendicula-
       <lb/>
      rem, quæ per centrum grauit atis ipſorum ducitur, ſimiliter ferri,
       <lb/>
      uel tanquam notum, uel ut ab alijs poſitum prætermiſit.</s>
      <s xml:id="echoid-s348" xml:space="preserve"/>
     </p>
    </div>
    <div xml:id="echoid-div24" type="section" level="1" n="17">
     <head xml:id="echoid-head20" xml:space="preserve">PROPOSITIO VIII.</head>
     <p>
      <s xml:id="echoid-s349" xml:space="preserve">SI aliqua magnitudo ſolida leuior humido,
       <lb/>
       <note position="right" xlink:label="note-0023-01" xlink:href="note-0023-01a" xml:space="preserve">A</note>
      quæ figuram portionis ſphæræ habeat, in humi-
       <lb/>
       <note position="right" xlink:label="note-0023-02" xlink:href="note-0023-02a" xml:space="preserve">B</note>
      dum demittatur, ita vt baſis portionis non tan-
       <lb/>
      gat humidum: </s>
      <s xml:id="echoid-s350" xml:space="preserve">figura inſidebit recta, ita vt axis
       <lb/>
      portionis ſit ſecundum perpendicularem. </s>
      <s xml:id="echoid-s351" xml:space="preserve">Et ſi
       <lb/>
      ab aliquo inclinetur figura, vt baſis portionis hu-
       <lb/>
      midum cõtingat; </s>
      <s xml:id="echoid-s352" xml:space="preserve">non manebit inclinata ſi demit
       <lb/>
      tatur, ſed recta reſtituetur.</s>
      <s xml:id="echoid-s353" xml:space="preserve"/>
     </p>
     <p>
      <s xml:id="echoid-s354" xml:space="preserve">[INTELLIGATVR quædam magnitudo, qualis
       <lb/>
       <note position="right" xlink:label="note-0023-03" xlink:href="note-0023-03a" xml:space="preserve">Suppleta
        <lb/>
       a Federi-
        <lb/>
       co Cõm.</note>
      dicta eſt, in humidum demiſſa: </s>
      <s xml:id="echoid-s355" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s356" xml:space="preserve">ducatur planum per axẽ
       <lb/>
      portionis, & </s>
      <s xml:id="echoid-s357" xml:space="preserve">per terræ
       <lb/>
       <figure xlink:label="fig-0023-01" xlink:href="fig-0023-01a" number="12">
        <image file="0023-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0023-01"/>
       </figure>
      centrum, ut ſit ſuperfi-
       <lb/>
      ciei humidi ſectio circũ
       <lb/>
      ferentia a b c d: </s>
      <s xml:id="echoid-s358" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s359" xml:space="preserve">figu-
       <lb/>
      ræ ſectio e f h circunfe-
       <lb/>
      rentia: </s>
      <s xml:id="echoid-s360" xml:space="preserve">ſit autem e h
       <lb/>
      recta linea; </s>
      <s xml:id="echoid-s361" xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:id="echoid-s362" xml:space="preserve">f t axis
       <lb/>
      portionis. </s>
      <s xml:id="echoid-s363" xml:space="preserve">Si igitur in-
       <lb/>
      clinetur figura, ita ut a-
       <lb/>
      xis portionis f t non ſit
       <lb/>
      ſecundum perpendicu-
       <lb/>
      larem. </s>
      <s xml:id="echoid-s364" xml:space="preserve">demonſtrandum eſt, non manere ipſam figu-
       <lb/>
      ram; </s>
      <s xml:id="echoid-s365" xml:space="preserve">ſed in rectum reſtitui. </s>
      <s xml:id="echoid-s366" xml:space="preserve">Itaque centrum ſphæræ </s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>