Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[31. LEMMAI.]
[32. LEMMA II.]
[33. LEMMA III.]
[34. LEMMA IIII.]
[35. PROPOSITIO VII.]
[36. PROPOSITIO VIII.]
[37. COMMENTARIVS.]
[38. PROPOSITIO IX.]
[39. COMMENTARIVS.]
[40. PROPOSITIO X.]
[41. COMMENTARIVS.]
[42. LEMMA I.]
[43. LEMMA II.]
[44. LEMMA III.]
[45. LEMMA IIII.]
[46. LEMMA V.]
[47. LEMMA VI.]
[48. II.]
[49. III.]
[50. IIII.]
[51. V.]
[52. DEMONSTRATIO SECVNDAE PARTIS.]
[53. COMMENTARIVS.]
[54. DEMONSTRATIO TERTIAE PARTIS.]
[55. COMMENTARIVS.]
[56. DEMONSTRATIO QVARTAE PARTIS.]
[57. DEMONSTRATIO QVINT AE PARTIS.]
[58. FINIS LIBRORVM ARCHIMEDIS DE IIS, QVAE IN AQVA VEHVNTVR.]
[59. FEDERICI COMMANDINI VRBINATIS LIBER DE CENTRO GRAVITATIS SOLIDORV M.]
[60. CVM PRIVILEGIO IN ANNOS X. BONONIAE, Ex Officina Alexandri Benacii. M D LXV.]
< >
page |< < of 213 > >|
ARCHIMEDIS
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="29">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb file="0046" n="46" rhead="ARCHIMEDIS"/>
      pla eſt, aut minor, quàm dupla. </s>
      <s xml:space="preserve">Sit autem p t dupla t i. </s>
      <s xml:space="preserve">erit
       <lb/>
      centrum grauitatis eius, quod eſt in humido, punctum t.
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">Itaque iuncta t f producatur; </s>
      <s xml:space="preserve">ſitq; </s>
      <s xml:space="preserve">eius, quod extra humi
       <lb/>
      dum grauitatis centrum g: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">à puncto b ad rectos angu-
       <lb/>
      los ipſi n o ducatur b r. </s>
      <s xml:space="preserve">Quòd cum p i quidem ſit æqui-
       <lb/>
      diſtans diametro n o: </s>
      <s xml:space="preserve">br autem ad diametrum perpendi
       <lb/>
      cularis. </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">f b æqualis ei, quæ uſque ad axem: </s>
      <s xml:space="preserve">perſpicuum
       <lb/>
      eſt f r productam æquales facere angulos cum ea, quæ ſe-
       <lb/>
      ctionem a p o l in puncto p contingit. </s>
      <s xml:space="preserve">quare & </s>
      <s xml:space="preserve">cum a s: </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      & </s>
      <s xml:space="preserve">cum ſuperficie humidi. </s>
      <s xml:space="preserve">lineæ autem ductæ per tg æqui-
       <lb/>
      diſtantes ipſi f r, erunt & </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0046-01a" xlink:href="fig-0046-01"/>
      ad humidi ſuperficiẽ per-
       <lb/>
      pendiculares: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ſolidi
       <lb/>
      a p o l magnitudo, quæ ẽ
       <lb/>
      intra humidum ſurſum fe
       <lb/>
      retur ſecundum perpen-
       <lb/>
      dicularem per t ductam;
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">quæ uero extra humidum
       <lb/>
      ſecundum eam, quæ per g
       <lb/>
      deorſum feretur. </s>
      <s xml:space="preserve">reuolue
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0046-01a" xlink:href="note-0046-01"/>
      tur ergo ſolidum a p o l:
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">baſis ipſius nullo modo
       <lb/>
      humidi ſuperficiem con-
       <lb/>
      tinget. </s>
      <s xml:space="preserve">At ſi pi lineam k ω
       <lb/>
      non ſecet, ut in ſecunda
       <lb/>
      figura; </s>
      <s xml:space="preserve">manifeſtum eſt punctum t, quod eſt centrum gra-
       <lb/>
      uitatis demerſæ portionis, cadere inter p & </s>
      <s xml:space="preserve">i: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">reliqua
       <lb/>
      ſimiliter demonſtrabuntur.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <note position="right" xlink:label="note-0045-01" xlink:href="note-0045-01a" xml:space="preserve">A</note>
      <figure xlink:label="fig-0045-01" xlink:href="fig-0045-01a">
       <image file="0045-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0045-01"/>
      </figure>
      <note position="right" xlink:label="note-0045-02" xlink:href="note-0045-02a" xml:space="preserve">B</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0045-03" xlink:href="note-0045-03a" xml:space="preserve">C</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0045-04" xlink:href="note-0045-04a" xml:space="preserve">D</note>
      <figure xlink:label="fig-0046-01" xlink:href="fig-0046-01a">
       <image file="0046-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0046-01"/>
      </figure>
      <note position="left" xlink:label="note-0046-01" xlink:href="note-0046-01a" xml:space="preserve">E</note>
     </div>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="30">
     <head xml:space="preserve">COMMENTARIVS.</head>
     <p>
      <s xml:space="preserve">Demonſtrandum eſt non manere ipſam portionem, ſed
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0046-02a" xlink:href="note-0046-02"/>
      reuolui ita, ut baſis nullo modo ſuperficiem humidi con-
       <lb/>
      tingat.</s>
      <s xml:space="preserve">] _Hæcnos addidimus tanquam ab interprete omiſſa_.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <note position="left" xlink:label="note-0046-02" xlink:href="note-0046-02a" xml:space="preserve">A</note>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>