Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[71. THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.]
[72. THE OREMA VII. PROPOSITIO VII.]
[73. THE OREMA VIII. PROPOSITIO VIII.]
[74. THE OREMA IX. PROPOSITIO IX.]
[75. PROBLEMA I. PROPOSITIO X.]
[76. PROBLEMA II. PROPOSITIO XI.]
[77. PROBLEMA III. PROPOSITIO XII.]
[78. PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XIII.]
[79. THEOREMA X. PROPOSITIO XIIII.]
[80. THE OREMA XI. PROPOSITIO XV.]
[81. THE OREMA XII. PROPOSITIO XVI.]
[82. THE OREMA XIII. PROPOSITIO XVII.]
[83. THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVIII.]
[84. THEOREMA XV. PROPOSITIO XIX.]
[85. THE OREMA XVI. PROPOSITIO XX.]
[86. THEOREMA XVII. PROPOSITIO XXI.]
[87. THE OREMA XVIII. PROPOSITIO XXII.]
[88. THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXIII.]
[89. PROBLEMA V. PROPOSITIO XXIIII.]
[90. THEOREMA XX. PROPOSITIO XXV.]
[91. THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXVI.]
[92. THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXVII.]
[93. PROBLEMA VI. PROPOSITIO XX VIII.]
[94. THE OREMA XXIII. PROPOSITIO XXIX.]
[95. THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXX.]
[96. THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXI.]
[97. FINIS LIBRI DE CENTRO GRAVITATIS SOLIDORVM.]
< >
page |< < (10) of 213 > >|
DE IIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="21">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="10" file="0031" n="31" rhead="DE IIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      æqualis magnitudini f a; </s>
      <s xml:space="preserve">ſitq, ipſi f æqualis n: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ipſi a æ-
       <lb/>
      qualis i. </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudinis autem f a grauitas ſit b: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">magni-
       <lb/>
      tudinis n i grauitas o r; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ipſius i ſit r. </s>
      <s xml:space="preserve">magnitudo igi-
       <lb/>
      tur f a ad n i eam proportionem habet, quam grauitas b
       <lb/>
      ad grauitatem or. </s>
      <s xml:space="preserve">Sed quoniam magnitudo f a in humi-
       <lb/>
      dum demiſſa leuior eſt humido; </s>
      <s xml:space="preserve">patet tantam humidi mo-
       <lb/>
      lem, quanta eſt pars magnitudin_i_s demerſa, eandem quam
       <lb/>
      magnitudo f a habere grauitatem. </s>
      <s xml:space="preserve">hoc enim ſuperius de-
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0031-01a" xlink:href="note-0031-01"/>
      monſtratum eſt. </s>
      <s xml:space="preserve">Atipſi a reſpondet humidum i, cuius qui
       <lb/>
      dem grauitas eſt r; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ipſius f a grauitas b. </s>
      <s xml:space="preserve">ergo b graui-
       <lb/>
      tas eius, quod habet molem æqualem toti magnitudini
       <lb/>
      f a, æqualis erit grauitati humidi i, uidelicetipſi r. </s>
      <s xml:space="preserve">Et quo
       <lb/>
      niam ut magnitudo f a ad humidum n i ſibi reſpondens,
       <lb/>
      ita eſt b ad o r: </s>
      <s xml:space="preserve">eſt autem b æqualis ipſi r: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">utr ad o r, ita
       <lb/>
      i ad n i; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">a ad f a. </s>
      <s xml:space="preserve">Sequitur ut f a ad humidum æqualis
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0031-02a" xlink:href="note-0031-02"/>
      molis eam in grauitate proportionem habeat, quam ma-
       <lb/>
      gnitudo a habet ad f a. </s>
      <s xml:space="preserve">quod demonſtrare oportebat.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <figure xlink:label="fig-0030-01" xlink:href="fig-0030-01a">
       <image file="0030-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/4E7V2WGH/figures/0030-01"/>
      </figure>
      <note position="right" xlink:label="note-0031-01" xlink:href="note-0031-01a" xml:space="preserve">5. priml
       <lb/>
      huius.</note>
      <note position="right" xlink:label="note-0031-02" xlink:href="note-0031-02a" xml:space="preserve">11. quinta
       <unsure/>
      </note>
     </div>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="22">
     <head xml:space="preserve">PROPOSITIO II.</head>
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <emph style="sc">Recta</emph>
      portio conoidis rectanguli, quando
       <lb/>
       <anchor type="note" xlink:label="note-0031-03a" xlink:href="note-0031-03"/>
      axem habuerit minorem, quam ſeſquialterum
       <lb/>
      eius, quæ uſque ad axem, quamcunque propor-
       <lb/>
      tionem habens ad humidum in grauitate; </s>
      <s xml:space="preserve">demiſ
       <lb/>
      ſa in humidum, ita ut baſis ipſius humidum non
       <lb/>
      contingat; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">poſita inelinata, non manebit incli
       <lb/>
      nata; </s>
      <s xml:space="preserve">ſed recta reſtituetur. </s>
      <s xml:space="preserve">Rectam dico conſi-
       <lb/>
      ſtere talem portionem, quando planum quod ip
       <lb/>
      ſam ſecuit, ſuperficiei humidi fuerit æquidiſtans.</s>
      <s xml:space="preserve"/>
     </p>
     <div type="float" level="2" n="1">
      <note position="right" xlink:label="note-0031-03" xlink:href="note-0031-03a" xml:space="preserve">A</note>
     </div>
     <p>
      <s xml:space="preserve">SIT portio rectanguli conoidis, qualis dicta eſt; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">ia-</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>