Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[71. THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.]
[72. THE OREMA VII. PROPOSITIO VII.]
[73. THE OREMA VIII. PROPOSITIO VIII.]
[74. THE OREMA IX. PROPOSITIO IX.]
[75. PROBLEMA I. PROPOSITIO X.]
[76. PROBLEMA II. PROPOSITIO XI.]
[77. PROBLEMA III. PROPOSITIO XII.]
[78. PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XIII.]
[79. THEOREMA X. PROPOSITIO XIIII.]
[80. THE OREMA XI. PROPOSITIO XV.]
[81. THE OREMA XII. PROPOSITIO XVI.]
[82. THE OREMA XIII. PROPOSITIO XVII.]
[83. THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVIII.]
[84. THEOREMA XV. PROPOSITIO XIX.]
[85. THE OREMA XVI. PROPOSITIO XX.]
[86. THEOREMA XVII. PROPOSITIO XXI.]
[87. THE OREMA XVIII. PROPOSITIO XXII.]
[88. THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXIII.]
[89. PROBLEMA V. PROPOSITIO XXIIII.]
[90. THEOREMA XX. PROPOSITIO XXV.]
[91. THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXVI.]
[92. THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXVII.]
[93. PROBLEMA VI. PROPOSITIO XX VIII.]
[94. THE OREMA XXIII. PROPOSITIO XXIX.]
[95. THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXX.]
[96. THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXI.]
[97. FINIS LIBRI DE CENTRO GRAVITATIS SOLIDORVM.]
< >
page |< < (43) of 213 > >|
DE I _IS_ QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="55">
     <pb o="43" file="0097" n="97" rhead="DE I _IS_ QVAE VEH. IN AQVA."/>
    </div>
    <div type="section" level="1" n="56">
     <head xml:space="preserve">DEMONSTRATIO QVARTAE PARTIS.</head>
     <p>
      <s xml:space="preserve">HABEAT rurſum portio ad humidum in grauitate
       <lb/>
      proportionem quidem maiorem, quàm quadratum f p ad
       <lb/>
      quadratum b d; </s>
      <s xml:space="preserve">minorem uero, quàm quadratum x o ad
       <lb/>
      b d quadratum: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quam proportionem habet portio ad
       <lb/>
      humidum in grauitate, eandem habeat quadratum, quod
       <lb/>
      fit à linea ψ ad quadratum b d. </s>
      <s xml:space="preserve">erit ψ maior, quàm f p, & </s>
      <s xml:space="preserve">mi
       <lb/>
      nor, quàm x o. </s>
      <s xml:space="preserve">aptetur ergo quæ dam rectalinea i u inter
       <lb/>
      portiones a u q l, a x d interiecta, quæ ſit æqualis ψ, & </s>
      <s xml:space="preserve">ipſi
       <lb/>
      b d æquidiſtans: </s>
      <s xml:space="preserve">occurratq; </s>
      <s xml:space="preserve">reliquæ ſectioni in y. </s>
      <s xml:space="preserve">rurſus
       <lb/>
      u y dupla ipſius y i demonſtrabitur, ſicuti demonſtrata eſt
       <lb/>
      o g ipſius g x dupla. </s>
      <s xml:space="preserve">ducatur autem ab u linea u ο, quæ ſe
       <lb/>
      ctionem a u q l in u contingat: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">iuncta a i ad q produca
       <lb/>
      tur. </s>
      <s xml:space="preserve">eodem modo oſtendemus lineam a i ipſi i q æqualem
       <lb/>
      eſſe: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">a q ipſi
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0097-01a" xlink:href="fig-0097-01"/>
      u ω æquidiſtan-
       <lb/>
      tem. </s>
      <s xml:space="preserve">Demon-
       <lb/>
      ſtrãdum eſt por
       <lb/>
      tionem in humi
       <lb/>
      dum demiſſam,
       <lb/>
      ĩclinatãq; </s>
      <s xml:space="preserve">adeo,
       <lb/>
      ut baſis ipſius
       <lb/>
      non contingat
       <lb/>
      humidũ, ita con
       <lb/>
      ſiſtere, ut baſis
       <lb/>
      in humidũ ma-
       <lb/>
      gis demergatur
       <lb/>
      quam ut in uno
       <lb/>
      puncto eius ſu-
       <lb/>
      perficiem cõtin
       <lb/>
      gat. </s>
      <s xml:space="preserve">Demittatur enim in humidum, ut dictum eſt; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">iaceat
       <lb/>
      primo ſic inclinata, ut baſis nullo modo contingat ſuperfi-
       <lb/>
      ciem humidi. </s>
      <s xml:space="preserve">ſecta autem ipſa plano per axem ad humidi</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>