Archimedes, Archimedis De iis qvae vehvntvr in aqva libri dvo

Table of contents

< >
[31. LEMMAI.]
[32. LEMMA II.]
[33. LEMMA III.]
[34. LEMMA IIII.]
[35. PROPOSITIO VII.]
[36. PROPOSITIO VIII.]
[37. COMMENTARIVS.]
[38. PROPOSITIO IX.]
[39. COMMENTARIVS.]
[40. PROPOSITIO X.]
[41. COMMENTARIVS.]
[42. LEMMA I.]
[43. LEMMA II.]
[44. LEMMA III.]
[45. LEMMA IIII.]
[46. LEMMA V.]
[47. LEMMA VI.]
[48. II.]
[49. III.]
[50. IIII.]
[51. V.]
[52. DEMONSTRATIO SECVNDAE PARTIS.]
[53. COMMENTARIVS.]
[54. DEMONSTRATIO TERTIAE PARTIS.]
[55. COMMENTARIVS.]
[56. DEMONSTRATIO QVARTAE PARTIS.]
[57. DEMONSTRATIO QVINT AE PARTIS.]
[58. FINIS LIBRORVM ARCHIMEDIS DE IIS, QVAE IN AQVA VEHVNTVR.]
[59. FEDERICI COMMANDINI VRBINATIS LIBER DE CENTRO GRAVITATIS SOLIDORV M.]
[60. CVM PRIVILEGIO IN ANNOS X. BONONIAE, Ex Officina Alexandri Benacii. M D LXV.]
< >
page |< < (43) of 213 > >|
DEIIS QVAE VEH. IN AQVA.
  <echo version="1.0RC">
   <text xml:lang="la" type="free">
    <div type="section" level="1" n="57">
     <p>
      <s xml:space="preserve">
       <pb o="43" file="0101" n="101" rhead="DEIIS QVAE VEH. IN AQVA."/>
      ad quadratum bd: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">quam habet portio ad humidum in
       <lb/>
      grauitate, eandem quadratum nt habet ad bd quadratũ,
       <lb/>
      ex iis, quæ dicta ſunt: </s>
      <s xml:space="preserve">conſtat n t lineæ ψ æqualem eſſe,
       <lb/>
      quare & </s>
      <s xml:space="preserve">portio-
       <lb/>
       <anchor type="figure" xlink:label="fig-0101-01a" xlink:href="fig-0101-01"/>
      nes a n z, a g q
       <lb/>
      ſunt æquales. </s>
      <s xml:space="preserve">Et
       <lb/>
      quoniam in por
       <lb/>
      tionibus æquali
       <lb/>
      bus, & </s>
      <s xml:space="preserve">ſimilibus
       <lb/>
      a g q l, a n z l, ab
       <lb/>
      extremitatibus
       <lb/>
      baſiũ ductæ ſunt
       <lb/>
      a q, a z, quæ æ-
       <lb/>
      quales portiões
       <lb/>
      abſcindunt: </s>
      <s xml:space="preserve">per
       <lb/>
      ſpicuum eſt an-
       <lb/>
      gulos facere æ-
       <lb/>
      quales cum por
       <lb/>
      tionum diame-
       <lb/>
      tris: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">triangu-
       <lb/>
      lorum n fs, g ω c, angulos, qui ad f ω æquales eſſe: </s>
      <s xml:space="preserve">itemque
       <lb/>
      æquales inter ſe, s b, c b; </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">s r, c r, quare & </s>
      <s xml:space="preserve">n χ, g y æquales:
       <lb/>
      </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">χ t y i. </s>
      <s xml:space="preserve">cũq; </s>
      <s xml:space="preserve">g h dupla ſit ipſius h i, erit n χ minor, quàm
       <lb/>
      duplaipſius χ t. </s>
      <s xml:space="preserve">Sit igitur n m ipſius m t dupla: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">iuncta
       <lb/>
      m K protrahatur ad e. </s>
      <s xml:space="preserve">Itaque centrum grauitatis totius
       <lb/>
      erit punctum K: </s>
      <s xml:space="preserve">partis eius, quæ eſt in humido, punctũ m: </s>
      <s xml:space="preserve">
       <lb/>
      eius autem, quæ extra humidum in linea protracta, quod
       <lb/>
      ſit e. </s>
      <s xml:space="preserve">ergo ex proxime demonſtratis patet, nõ manere por
       <lb/>
      tionem, ſed inclinari adeo, ut baſis nullo modo ſuperficiẽ
       <lb/>
      humidi contingat. </s>
      <s xml:space="preserve">At uero portionem conſiſtere ita, uta-
       <lb/>
      xis cum ſuperficie humidi faciat angulum angulo φ mino-
       <lb/>
      rem, ſic demonſtrabitur. </s>
      <s xml:space="preserve">conſiſtat enim, ſi fieri poteſt, ut
       <lb/>
      non faciat angulum minorem angulo φ: </s>
      <s xml:space="preserve">& </s>
      <s xml:space="preserve">alia eadem diſ-
       <lb/>
      ponantur; </s>
      <s xml:space="preserve">ut in ſubiecta figura. </s>
      <s xml:space="preserve">eodem modo demonſtra</s>
     </p>
    </div>
   </text>
  </echo>