Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000744">
        <pb pagenum="147" xlink:href="010/01/155.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg186"/>
        <lb/>
       LF vbi fluidum ABC tranſportari de­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.155.1.jpg" xlink:href="010/01/155/1.jpg" number="55"/>
        <lb/>
       bet, iam repletum, & occupatum eſt
        <lb/>
       à medio fluido aqueo, hoc autem vt lo­
        <lb/>
       cum cedat ſubintranti fluido ABC, ne­
        <lb/>
       ceſsè eſt vt hinc diſcedat transferatur­
        <lb/>
       que ad
        <expan abbr="occupãdum">occupandum</expan>
       illud ſpatium, quod
        <lb/>
       derelinquitur à fluido ABC, cùmquę
        <lb/>
       corpus ABC vnionem ſeruet, nec diſſi­
        <lb/>
       petur, igitur anterius medium fluidum
        <lb/>
       debet per eius latera obliquè excur­
        <lb/>
       rere ad occupandas partes poſticas derelictas à flui­
        <lb/>
       do ABC, ſcilicèt fluidum ENDB mouebitur ad
        <expan abbr="partẽ">partem</expan>
        <lb/>
       ſiniſtram versùs A, & medium fluidum BFLE moue­
        <lb/>
       bitur ad partem dexteram versùs C, eruntque prædi­
        <lb/>
       cti motus non æquidiſtantes axi EB, ſed erunt incli­
        <lb/>
       nati per lineas obliquas vt ſunt EA, & EC, & hoc
        <lb/>
       neceſſitate quadam contingit, quia fluidum è loco
        <lb/>
       ampliori SEBD
        <expan abbr="pertrãſire">pertranſire</expan>
       debet per anguſtam viam
        <lb/>
       AO, & reliqua fluidi medietas VEBF pariter ab am­
        <lb/>
       plo ſpatio perduci, ac pertranſire debet per ſtrictum
        <lb/>
       locum CP, & huiuſmodi viæ anguſtæ cùm ſint lateri
        <lb/>
       vaſis adhærentes, neceſsè eſt vt motus, & fluxus aqua
        <lb/>
       à ſitu B versùs O, & P obliquo itinere fiat impellen­
        <lb/>
       do, contundendo, & confricando ſuperficiem cor­
        <lb/>
       poris ABC, quod compreſſioni cedit ob eius fluidi­
        <lb/>
       tatem, igitur ABC accommodari debet ſituationi
        <lb/>
       obliquæ preſſionis corporum excurrentium à ſupre­
        <lb/>
       mo loco B versùs O, & P, quapropter neceſſitatę
        <lb/>
       quadam acquirit fluidum ABC tumorem, & conuc-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>