Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
150
150
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001102">
        <pb pagenum="213" xlink:href="010/01/221.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg284"/>
        <lb/>
       bus obſeruamus à qua præcisè prohibeatur tranſitus
        <lb/>
       fluidi per rimas laterales, poſtea impleatur reliqua
        <lb/>
       pars fiſtulæ AB aqua, & tandèm eadem vitrea fiſtu­
        <lb/>
       la termino I libræ IL radiorum æqualium ſuſpenda­
        <lb/>
       tur, atque ab oppoſito termino eius L pendeat pon­
        <lb/>
       dus M æquale ponderi ipſius vitri AC. videndum̨
        <lb/>
       modò eſt an à ſimplici pondere M ſuſtineri poſſit vi­
        <lb/>
       trea fiſtula AC, & patet non ſufficere, quia in ſipho­
        <lb/>
       ne ACGH pondus cylindri aquei HG æquatur præ­
        <lb/>
       cisè ponderi mercurij BC, cumque pręterea aqua
        <expan abbr="cõ-tenta">con­
         <lb/>
        tenta</expan>
       in ſpatio fiſtulæ AB ferè æqualis ſit aquæ HG,
        <lb/>
       ergò ſumma aquæ AB, & mercurij BC duplo grauior
        <lb/>
       eſt, quam ſit cylindrus aqueus HG vt nimirùm ſi a­
        <lb/>
       qua HG fuerit vnius libræ erunt mercurius CB, &
        <lb/>
       aqua AB ferè duarum librarum (non conſiderato
        <expan abbr="põ-dere">pon­
         <lb/>
        dere</expan>
       ipſius vitri AC,) ergò vt fiat æquilibrium de­
        <lb/>
       bet addi ponderi M aliud pondus O, quod ſit æqua­
        <lb/>
       le ponderi aquæ AB, & tunc in infima libra CEG,
        <lb/>
       ſeu ſiphone eſſicitur æquilibrium inter cylindrum a­
        <lb/>
       queum HG, & mercurium CB, in ſuprema verò li­
        <lb/>
       bra IL efficitur æquilibrium inter fiſtulam vitream̨
        <lb/>
       AC, vnà cum aqua AB ex vna parte, & ponderæ M,
        <lb/>
       O ex altera parte. </s>
       <s id="s.001103">Igitur quia reuera mercurius CB
        <lb/>
       non ſuſtinetur à potentia O ſubleuante
        <expan abbr="librã">libram</expan>
        <expan abbr="ſupre-mã">ſupre­
         <lb/>
        mam</expan>
       , cum nimirùm ſuſtineatur à collaterali aqua HG,
        <lb/>
       eſt impoſſibile fiſtulam vitream AC ſuſtineri à ſo­
        <lb/>
       litario pondere M æquale grauitati ipſius vitri, niſi
        <lb/>
       inſuper addatur alia potentia O, quæ ſuſtineat cy­
        <lb/>
       lindrum aqueum AB æquè graue ferè, ac|eſt mercu­
        <lb/>
       rius CB. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>