Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
191
191
192
192
193
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
198
199
199
200
200
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000985">
        <pb pagenum="192" xlink:href="010/01/200.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg252"/>
        <lb/>
       mentis raritatis eiuſdem corporis. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000986">
        <margin.target id="marg249"/>
       Intenſiuè
        <lb/>
       verò rarefa­
        <lb/>
       ciendo id in
        <lb/>
       corpus.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000987">
        <margin.target id="marg250"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000988">
        <margin.target id="marg251"/>
       Incrementa
        <lb/>
        <expan abbr="leuitatũ">leuitatum</expan>
       pro­
        <lb/>
       portionalia
        <lb/>
        <expan abbr="sũt">sunt</expan>
        <expan abbr="incremẽ-tis">incremen­
         <lb/>
        tis</expan>
       raritatum
        <lb/>
       eiuſdem cor­
        <lb/>
       poris
        <expan abbr="eius-dẽque">eius­
         <lb/>
        demque</expan>
       molis,
        <lb/>
       &
        <expan abbr="mẽsuran-tur">mensuran­
         <lb/>
        tur</expan>
       à vi
        <expan abbr="põderum">ponde­
         <lb/>
        rum</expan>
        <expan abbr="prohibantiũ">prohi­
         <lb/>
        bentium</expan>
       eleua­
        <lb/>
       tiones.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000989">
        <margin.target id="marg252"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000990">Hinc inferri licet, quòd ſi raritas non eſt cauſa ef­
        <lb/>
       fectiua, motus ſursùm, ſeù leuitatis, requiritur
        <expan abbr="ſaltẽ">ſaltem</expan>
        <lb/>
       raritas tamquam affectio neceſſaria, ſine qua leuitas
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg253"/>
        <lb/>
       minimè augeri poteſt, ſed oportet vt raritates in ali­
        <lb/>
       quo medio fluido conſiderentur, non autem abſolu­
        <lb/>
       tè, & in vacuo. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000991">
        <margin.target id="marg253"/>
       Si raritas
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       eſt causa aſ­
        <lb/>
       cenſus
        <expan abbr="leuiũ">leuium</expan>
       ,
        <lb/>
       requiritur
        <lb/>
        <expan abbr="tamẽ">tamen</expan>
       neceſ­
        <lb/>
       ſariò</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000992">
        <emph type="center"/>
       PROP. XCIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000993">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Reperire modò poſſumus corpus, quod in dato fluido aſcendat
        <lb/>
       tanta vi ſursùm, quæ ſuperet quamcumque finitam
        <lb/>
       vim.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000994">SIt vas ABC
        <expan abbr="repleaturq;">repleaturque</expan>
       flui­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.200.1.jpg" xlink:href="010/01/200/1.jpg" number="74"/>
        <lb/>
       do M quod ſit aqua, vel hy­
        <lb/>
       drargyrum, & ſit quælibet va­
        <lb/>
       ſta vis motiua R. debet reperiri
        <lb/>
       corpus, quod in prædicto fluido
        <lb/>
       innatet, atque ab eius
        <expan abbr="fũdo">fundo</expan>
       ſur­
        <lb/>
       sum aſcendat tanta vi, & energia
        <lb/>
       vt ſuperet vim datam R. ſuma­
        <lb/>
       tur cylindrus DE cuiuſcumque
        <lb/>
       ſolidæ materiei conſiſtentiſque,
        <lb/>
       earum tamen, quæ in prædicto fluido M innatant,
        <lb/>
       et vis qua corpus DE aſcendit è fundo fluidi M ſit S:
        <lb/>
       poſtea (ex duabus præcedentibus propoſitionibus)
        <lb/>
       reperiatur cylindrus excauatus FG, cuius externą
        <lb/>
       figura ſit æqualis, & ſimilis ipſi DE, itaut raritas ab­
        <lb/>
       ſoluta ipſius FG ad
        <expan abbr="raritatẽ">raritatem</expan>
       alterius DE
        <expan abbr="maiorẽ">maiorem</expan>
       pro-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>