Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000267">
        <pb pagenum="59" xlink:href="010/01/067.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg63"/>
        <lb/>
       aqua operatur, veluti in ſiphone collocata fuiſſet. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000268">
        <margin.target id="marg62"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens pon­
        <lb/>
       derat.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000269">
        <margin.target id="marg63"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens pon­
        <lb/>
       derat.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000270">
        <emph type="center"/>
       PROP. XXIV.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000271">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Aqua in ipſamet aqua demerſa undiquè comprimitur ab
        <lb/>
       ambiente aqua, & vtraque grauitatem exercet.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000272">INtra vas ABCD aqua plenum intelligatur priſma
        <lb/>
       aqueum FGHE, ductiſque planis FL, & GM pa­
        <lb/>
       rallelis horizonti. </s>
       <s id="s.000273">Dico, quòd aqua FH vndique pre­
        <lb/>
       mitur ab ambiente aqua FILKG, & vtraque pondus
        <lb/>
       grauitatemque exercet. </s>
       <s id="s.000274">Quia aqua FH cum aquą
        <lb/>
       ambiente ſiphonem AKD conſtituit, in quo fluidum
        <lb/>
       ſibi homogeneum agitari poteſt, & quieſcit nihilo­
        <lb/>
       minùs; ergo vna pars fluidi AK
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.067.1.jpg" xlink:href="010/01/067/1.jpg" number="27"/>
        <lb/>
       æquilibratur, proindequè æquè
        <lb/>
       ponderat, ac pars reliqua latera­
        <lb/>
       lis IC, portio verò aquæ FH licèt
        <lb/>
       motu careat, ſitque indifferens
        <lb/>
       ad motum ſursùm, & deorsùm,
        <lb/>
       haud inferre licet eam non exer­
        <lb/>
       cere vim ſuæ grauitatis vnà cum tota aqua ambi­
        <lb/>
       ente, quia in ſiphonis brachio AK aquæ FH ſu­
        <lb/>
       prema facies FE deorſum impelli, & comprimi de­
        <lb/>
       bet ab incumbente aqua AE, pariterque infimą
        <lb/>
       illius facies GH ſursùm impelletur à ſubiecta a­
        <lb/>
       qua GK non virtute propria, ſed eius quam exercet
        <lb/>
       pondus aquæ collateralis IM; porrò nedum aqua FH
        <lb/>
       impellitur ſurſum ab aqua ſubiecta BH, ſed etiam, vt
        <lb/>
       experientia conſtat, impulſionem, &
        <expan abbr="conſtrictionẽ">conſtrictionem</expan>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>