Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000181">
        <pb pagenum="39" xlink:href="010/01/047.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg40"/>
        <lb/>
       ret, comprimeretque ſubiectam aquam BC, quod eſt
        <lb/>
       contra aduerſarij hypotheſim; eadem ratione vniuer­
        <lb/>
       ſa aqua ABC nil ponderabit, ne que comprimet ſub­
        <lb/>
       iectam laminam aqueam CD, & tota aqua AD nec
        <lb/>
       etiam comprimet aut grauitatem inferet ſupra infe­
        <lb/>
       riorem
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       DE; idipſum procul dubio affirmari de­
        <lb/>
       bet de reliquis omnibus laminulis fluidis totam alti­
        <lb/>
       tudinem aquæ componentibus, & hoc optima ratio­
        <lb/>
       ne de duximus,
        <expan abbr="quãdo">quando</expan>
       quidem ſeriem corporum iner­
        <lb/>
       tium & nil prorſus deorſum impellentium nemo ſanæ
        <lb/>
       mentis affirmabit vim compreſſiuam deorsùm exer­
        <lb/>
       cere, imò concedet æquè operari ac ſi eſſet vnica ſin­
        <lb/>
       gularis laminula, vel dicet ſubiectum corpus à nihilo
        <lb/>
       comprimi, & è contra ſeries corporum vim
        <expan abbr="impulſiuã">impulſiuam</expan>
        <lb/>
        <expan abbr="habentiũ">habentium</expan>
       exercet vim pro menſura multiplicati cor­
        <lb/>
       poris, & hoc ſanè lumine naturæ
        <expan abbr="cõſtat">conſtat</expan>
       , hinc deduci­
        <lb/>
       tur infimam laminam aqueam MN noſtri vaſis nullam
        <lb/>
       compreſſionem pati ab vniuerſa aqua ſuperpoſitą
        <lb/>
       MA non ſecùs ac ſi à nihilo premeretur vnde fit vt in­
        <lb/>
       ferior pars aquea MN ablata qua MA tanta vi præ­
        <lb/>
       cisè comprimat vaſis fundum NO ac ſi ſuperſtaret
        <lb/>
       immenſa moles aquea NA, ſed illa ob ponderis exi­
        <lb/>
       guitatem haud ſenſibilem vim vitreo fundo infert,
        <lb/>
       nec ipſum inflectit, aut diſrumpit, igitur neque
        <expan abbr="vitrũ">vitrum</expan>
        <lb/>
       inflectetur aut
        <expan abbr="cõſtringetur">conſtringetur</expan>
       quando altiſſima moles a­
        <lb/>
       quea NA ei ſuperponitur; quia verò hoc euidentiæ
        <lb/>
       ſenſus repugnat affirmandum eſt, aquam licèt in ipſa­
        <lb/>
       met aqua iners & quieſcens videatur, neceſſariò gra­
        <lb/>
       uitatem exercere. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>