Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000752">
        <pb pagenum="149" xlink:href="010/01/157.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg188"/>
        <lb/>
       AGC eiuſdem olei aſcendentis neceſſariò explana­
        <lb/>
       tam, imò excauatam fore; quia ex hypotheſi pondus
        <lb/>
       ſpecificum aquæ ambientis ſuperat ſpecificam gra­
        <lb/>
       uitatem olei ABC; iam ſi eſt moles aquæ collateralis
        <lb/>
       FQPC æqualis medietati olei BGC, proculdubio
        <lb/>
       aqua FQPC grauior erit oleo BGC, vel ſi moles inę­
        <lb/>
       quales ſunt, aquæ momentum ſuperat olei
        <expan abbr="momentũ">momentum</expan>
       ,
        <lb/>
       hiſce verò inæqualibus ponderibus ineumbunt, &
        <lb/>
       ſubijciuntur moles aquæ æque ponderantes, vel æ­
        <lb/>
       qualium momentorum, ergo in ſiphone compoſito
        <lb/>
       ex cylindri portione aquea VXKL, & ex cylindri
        <lb/>
       portione EIKL compoſita ex aqua, & oleo inæqua­
        <lb/>
       liter premuntur partes aquæ ſubiectæ GPXI. quæ li­
        <lb/>
       bram conſtituunt, nempè aqua CPXK maiori niſu
        <lb/>
       comprimitur ab aqua FQPC, quam aqua GCKI pre­
        <lb/>
       matur ab oleo BGC minus graui, & ideò ex coroll pr.
        <lb/>
       10. oleum BGC ſursùm impelletur ab aqua ſubiecta
        <lb/>
       GIKC, & talis expreſſio fiet (ex prop. 51.) tanta vi,
        <lb/>
       quanta eſt grauitas exceſſus ponderis aquæ FQPC
        <lb/>
       ſupra grauitatem olei BGC. </s>
       <s id="s.000753">præterea quia aqua in­
        <lb/>
       ter EB, & LC dum fertur deorſum ad occupandum̨
        <lb/>
       ſpatium ab aſcendente oleo derelictum, neceſſariò
        <lb/>
       comprimit contunditque ſuperficiem collateralem̨
        <lb/>
       olei BC non duri, ſed cedentis, eſtque motus obli­
        <lb/>
       quus per ſuperficiem decliuem BC, ergo ſpatium̨,
        <lb/>
       ſeù alueus, per quod incumbens aqua pertranſirę
        <lb/>
       debet comprehenſum à ſuperficie aquæ FCK dire­
        <lb/>
       cto, & non impedito motu fluentis, & inclinatam de­
        <lb/>
       cliuemque olei BC ſuperficiem, continentèr magis </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>