Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
151
151
152
152
153
153
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
159
159
160
160
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000983">
        <pb pagenum="191" xlink:href="010/01/199.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg250"/>
        <lb/>
       tiam corpoream, & plenam, vt nimirum maius
        <lb/>
       ſpatium occupet, & in hoc caſu comparari debent
        <lb/>
       ſpatia occupata, ſiuè moles æquales inter ſe, &
        <expan abbr="">cum</expan>
        <lb/>
       medio fluido in quo leuitant, vt ſi fuerint duæ pilæ
        <lb/>
       æquales, vna aquea, altera aerea intra
        <expan abbr="mercuriũ">mercurium</expan>
       de­
        <lb/>
       merſę, dicetur maior leuitas intenſiuè aeris reſpectu
        <lb/>
       leuitatis aquæ, & leuitates eamdem proportionem
        <lb/>
       habebunt, quàm raritates molium æquallum aeris,
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg251"/>
        <lb/>
       & aquę in mercurio conſideratæ habent. </s>
       <s id="s.000984">Et hoc eui­
        <lb/>
       dentia ſenſus ſuadet, ſi enim intra hydrargyrum de­
        <lb/>
       mergatur ampulla vitrea plumbo repleta, huius qui­
        <lb/>
       dem gradus leuitatis menſuratur à vi
        <expan abbr="cõntraria">contraria</expan>
       , quæ
        <lb/>
       aſcenſum eius in mercurio prohibere poteſt, ſitque
        <lb/>
       talis vis contraria pondus duarum vnciarum ſuper­
        <lb/>
       poſitum, & intra mercutium fixè detinens
        <expan abbr="natantẽ">natantem</expan>
        <lb/>
       ampullam. </s>
       <s id="s.000985">Si poſtea plumbi vncia è cauitate ampul­
        <lb/>
       læ ſubtrahatur, patet quod
        <expan abbr="tantũ">tantum</expan>
       præcisè totius am­
        <lb/>
       pullæ raritas aucta erit, quantum diminuta fuit ſub­
        <lb/>
       ſtantia corporea ponderoſa intra ampullam eiuſdem
        <lb/>
       molis, & figuræ contenta, & tunc gradus leuitatis
        <lb/>
       præcisè augebitur vna vncia, nam ſi velimus
        <expan abbr="aſcensũ">aſcensum</expan>
        <lb/>
       eiuſdem ampullæ prohibere ſuperponi debent non
        <lb/>
       duæ vt priùs, ſed tres vnciæ, poſtea ſi ampullæ rari­
        <lb/>
       tas denuò augeatur detracta altera
        <expan abbr="plũbi">plumbi</expan>
       vncia, gra­
        <lb/>
       dus quoque leuitatis eadem menſura creſcet vt ni­
        <lb/>
       mirùm requirantur quatuor vnciæ ad prohibendum
        <lb/>
       eius aſcenſum è mercurio, idemque verificatur ſi
        <lb/>
       vlterius pondus internum ampullæ diminuatur; qua­
        <lb/>
       re incrementa leuitatis proportionalia ſunt incre-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>