Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001564">
        <pb pagenum="298" xlink:href="010/01/306.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg401"/>
        <lb/>
       fluidum diuidi poſſe in infinitum in partes ſemper
        <lb/>
       fluidas; qua propter neceſsè eſt, vt tandem diuiden­
        <lb/>
       do perueniamus ad particulas aquę, quę non ampliùs
        <lb/>
       fluidæ ſint, ſcilicèt in quibus non vale at moueri vną
        <lb/>
       eius minima particula quieſcentibus collateralibus,
        <lb/>
       proindeque illæ poſtremæ fluidi particulæ erunt
        <expan abbr="cõ-fiſtentes">con­
         <lb/>
        ſiſtentes</expan>
       , quod erat oſtendendum. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001565">
        <margin.target id="marg400"/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001566">
        <margin.target id="marg401"/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001567">Quòd verò à valdè exigua vi impelli poſſit aquą
        <lb/>
       per vitri poroſitates, patet ex eo, quòd videmus præ­
        <lb/>
       longam trabem ſuper aquam ſtagnantem
        <expan abbr="poſitã">poſitam</expan>
        <expan abbr="trãſ-uersè">tranſ­
         <lb/>
        uersè</expan>
       trahi poſſe à vi exigui capilli, igitur illa exigua
        <lb/>
       vis motiua ſuperare poreſt reſiſtentiam tot partium̨
        <lb/>
       aquæ quot aſſignari poſſunt in prædicta amplitudine
        <lb/>
       trabis. </s>
       <s id="s.001568">Vnde conijcitur, quòd vis, quæ requiritur ad
        <lb/>
       impellendam paruam, & acutam feſtucam natantem
        <lb/>
       debeat eſſe ferè inſenſibilis ob eius maximam minu­
        <lb/>
       tiem, & tamen à tam minima vi mouetur vna aquæ
        <lb/>
       particula non motis collateralibus, & proptereà vis
        <lb/>
       huic æqualis ſufficiens eſt ſu perare tenacitatem, qua
        <lb/>
       aquæ particulæ colligantur, vniunturque, erit igitur
        <lb/>
       energia tenacitatis partium aquæ minimi, & exigui
        <lb/>
       roboris, & propterea ſuperari poterit à puſilla vi im­
        <lb/>
       pulſiua. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001569">Nec obſtat, quòd aqua communis non ſit omninò
        <lb/>
       ſincera, & abſque mixtura partium terreſtrium, & ſo­
        <lb/>
       lidarum, nam licèt hoc verum ſit, nihilominùs negari
        <lb/>
       non poſſunt partes puræ aquæ, quæ inter minutiſſima
        <lb/>
       fragmenta terreſtria intercedunt, & ex ſui natura
        <expan abbr="">cum</expan>
        <lb/>
       ſint fluidę, poſſent quidem penetrare interſtitia inter </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>