Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001837">
        <pb pagenum="347" xlink:href="010/01/355.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg468"/>
        <lb/>
       tur, tunc quidem quis capiet globoſam, &
        <expan abbr="ſphæricã">ſphæricam</expan>
        <lb/>
       figuram fluidi partes irregularitèr ſe mouentes com­
        <lb/>
       ponere poſſe? </s>
       <s id="s.001838">Finge in hac aula pluuiam copioſam̨
        <lb/>
       granulorum frumenti cadentium, & ſimùl infernè ab
        <lb/>
       aliqua violentia grana delapſa repelli ſursùm, & la­
        <lb/>
       teraliter; in hac (inquam) perpetua, & confuſa agi­
        <lb/>
       tatione, quomodò poſſent prædicta grana deciden­
        <lb/>
       tia, & aſcendentia ſphęricam figuram conflare, &
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       potiùs quamlibet aliam figuram irregularem, vt ex­
        <lb/>
       perientia conſtat? </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001839">
        <margin.target id="marg466"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001840">
        <margin.target id="marg467"/>
       Prop. 365.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001841">
        <margin.target id="marg468"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001842">Recurrere ad inflexionem particularum mercurij,
        <lb/>
       vel aquæ, quę ad inſtar anguillarum conglobentur, &
        <lb/>
       vniantur, & ſic guttulas pendentes, & ſphæricas effi­
        <lb/>
       ciant, videtur omninò abſurdum, vt ſuperiùs inſinua­
        <lb/>
       uimus.
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg469"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001843">
        <margin.target id="marg469"/>
        <expan abbr="Aiũt">Aiunt</expan>
       ob
        <expan abbr="de-fectũ">de­
         <lb/>
        fectum</expan>
       analo­
        <lb/>
       giæ
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       , vel
        <lb/>
        <expan abbr="mercuriũ">mercurium</expan>
       in­
        <lb/>
       tra aerem in­
        <lb/>
       ſinuari non
        <lb/>
       poſſe, & i­
        <lb/>
       deò motu re­
        <lb/>
       flaxo in ſę
        <lb/>
       ipſis conglo­
        <lb/>
       bati.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001844">Tantummodò conſiderabimus ea, quæ ab alijs af­
        <lb/>
       feruntur, qui aiunt ob defectum analogiæ mercurij,
        <lb/>
       vel aquæ cum aere ambiente fieri, vt hydrargyrum,
        <lb/>
       vel aqua aerem effugiat, & aer aquam, & potiùs iņ
        <lb/>
       ſe ipſam ſpontaneo motu conglobetur, vniaturquę
        <lb/>
       non quidem à perceptione vtilis electione ſponta­
        <lb/>
       nea, ſed neceſſitate quadam, quæ cogat vt partes
        <lb/>
       fluidæ ſe mouentes, & perpetuò agitatæ, dum in ae­
        <lb/>
       re moueri nequeunt, reflectantur intra ſe ipſas, & ſic </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001845">
        <arrow.to.target n="marg470"/>
        <lb/>
       guttulas illas ſphæricas efforment. </s>
       <s id="s.001846">Aſſignant poſtea
        <lb/>
       duas cauſas à quibus fluidorum diuerſa, & heteroge­
        <lb/>
       nea natura pendet: prima eſt motuum diuerſitas, ſci­
        <lb/>
       licèt quia pariculæ minimæ aquæ diuerſo modo agi­
        <lb/>
       tantur, ac mouentur particulæ aeris
        <expan abbr="ambiẽtis">ambientis</expan>
       , & hinc </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>