Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001748">
        <pb pagenum="331" xlink:href="010/01/339.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg450"/>
        <lb/>
       proindè omnium maximè comprimuntur, fit vt præ­
        <lb/>
       dictæ machinulæ externæ maximè diſtrahantur, ex­
        <lb/>
       tendanturque, & ſic efficiant veluti reticulum te­
        <lb/>
       nax, & conſiſtens, internæ verò partes guttulæ
        <lb/>
       quia minus pondus ſuſtinent immo ſuſtinentur à
        <lb/>
       recticulari prædicta ſuperficie externa aquæ, & noņ
        <lb/>
       vniuerſam ponderis vim patiuntur, vti externæ par­
        <lb/>
       tes, ideò minùs, quàm externæ machinulæ diſtrahun­
        <lb/>
       tur, & propterea debiliori tenacitate ſe mutuò nec­
        <lb/>
       tunt, & hinc fit vt altera ſuper alteram excurrere fa­
        <lb/>
       cilè poſſit, vt conſtat experientia, videmus enim in­
        <lb/>
       ternas guttulæ partes vago motu agitari fluereque. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001749">
        <margin.target id="marg449"/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001750">
        <margin.target id="marg450"/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001751">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLVIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001752">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Oſtenditur aquam vi glutinis parumper
        <lb/>
       reſistere penetrationi corporum ſoli­
        <lb/>
       dorum per eam
        <expan abbr="discurrentiũ">discurrentium</expan>
       .
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001753">CIrca ſecundam, dici poteſt, quòd reuerà adfit pu­
        <lb/>
       ſilla aliqua reſiſtentia cum dura lamina fluidum
        <lb/>
       penetrat, & confricat laterales partes eius, quæ reſi­
        <lb/>
       ſtentia ob ſui exiguitatem conuinci non poteſt ab ex­
        <lb/>
       perimentis aliquorum. </s>
       <s id="s.001754">Et profectò ſi reuerà nullam̨
        <lb/>
       viſcoſitatem fluidum haberet, nil omninò penetratio­
        <lb/>
       ni alterius corporis reſiſteret, & ideò quodlibet cor­
        <lb/>
       pus grauius ſpecie quàm aqua in ea deſcenderet, &
        <lb/>
       quodlibet minus graue ſpecificè aſcenderet ſursùm,
        <lb/>
       neque exceſſus perimetri, aut ſuperficiei corporis de­
        <lb/>
       merſi reſpectu grauitatis eius poſſet omninò prohi-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>