Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000274">
        <pb pagenum="60" xlink:href="010/01/068.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg64"/>
        <lb/>
       patietur facies eius FH ab aqua collaterali DH;
        <lb/>
       quod euidentius
        <expan abbr="oſtẽdetur">oſtendetur</expan>
       prop. 192. Stringitur er­
        <lb/>
       go aqua FH veluti prælo, nec tamen iners omninò
        <lb/>
       eſt, repellit enim ſursùm aquam
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.068.1.jpg" xlink:href="010/01/068/1.jpg"/>
        <lb/>
       AE vi grauitatis aquæ lateralis
        <lb/>
       IL, aquam verò ſubiectam repel­
        <lb/>
       lit deorsùm vi grauitatis pro­
        <lb/>
       priæ, & ſupremæ IE. quare quies
        <lb/>
       aquæ FH eſt effectus dependens
        <lb/>
       à compreſſione facta ab aqua am­
        <lb/>
       biente, & ab exercitio ſuæ grauitatis, & eius quam
        <lb/>
       aqua ambiens ſiphonem conſtituens exercet: quod
        <lb/>
       erat &c. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000275">
        <margin.target id="marg64"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens pon­
        <lb/>
       derat.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000276">
        <emph type="center"/>
       PROP. XXV.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000277">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Quodlibet corpus in aqua demerſum vndique ſtringitur
        <expan abbr="cõ-primiturque">con­
         <lb/>
        primiturque</expan>
       ab ambiente aqua.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000278">IN eadem figura quodlibet corpus durum, molle,
        <lb/>
       vel
        <expan abbr="fluidũ">fluidum</expan>
       FH in aqua demerſum fixè detineatur.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.000279">Dico ipſum vndiquè ſtringi, ac
        <expan abbr="cõprimi">comprimi</expan>
       ab ambien­
        <lb/>
       te fluido FILHB. </s>
       <s id="s.000280">Quia ſolidum FH intra aquam re­
        <lb/>
       tentum vnà cum ambiente aqua conſtituit ſiphonem
        <lb/>
       AKD in quo eius partes AK, & KD quieſcunt, & æ­
        <lb/>
       quilibrantur, ergò oportet vt aqua ſuprema AE
        <expan abbr="cõ-primat">con­
         <lb/>
        primat</expan>
       ,
        <expan abbr="impellatq;">impellatque</expan>
       deorsùm ſolidi ſuperficiem FE,
        <lb/>
       pariterque debet aqua ſubiecta GK impellere ſur­
        <lb/>
       ſum ſolidi ſuperficiem GH non virtute propria, ſed
        <lb/>
       vi ponderis aquæ collateralis IM, ſimiliter ſolidi fa-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>