Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001707">
        <pb pagenum="325" xlink:href="010/01/333.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg442"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001708">
        <margin.target id="marg441"/>
        <lb/>
       Ex Carteſio
        <lb/>
       aquæ parti­
        <lb/>
       culæ ſunt ob
        <lb/>
       longæ, flexi­
        <lb/>
       biles, vt an­
        <lb/>
       guillæ, per­
        <lb/>
       petuò agita­
        <lb/>
       tæ, & hinc
        <lb/>
       guttas aquæ
        <lb/>
       pendulas ſu­
        <lb/>
       ſtineri poſſe
        <lb/>
       cenſent.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001709">
        <margin.target id="marg442"/>
        <lb/>
       Cap. 7. de
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001710">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLV.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001711">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Oſtenditur abſurditas talis poſitionis
        <lb/>
       Carteſianæ.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001712">AT ſi talis eſt aquæ natura, ſequitur vt eius par­
        <lb/>
       ticulæ ſint animatæ, oportet enim vt percipi­
        <lb/>
       ant, & eligant motus, & inflexiones, quæ neceſſarię
        <lb/>
       ſunt ad prædictum effectum producendum. </s>
       <s id="s.001713">Nam ſi­
        <lb/>
       cuti illi vermes neceſsè eſt vt partim inſinuentur iņ
        <lb/>
       ſupremas caſei poroſitates non directè, ſed tortuosè
        <lb/>
       capita inflectendo, vt nimirùm efficiant hamos, vel
        <lb/>
       vncinos, & è contrà infimæ partes vermium
        <expan abbr="pendẽ-tes">penden­
         <lb/>
        tes</expan>
        <expan abbr="debẽt">debent</expan>
       quoque inflecti, vt alios vncinos
        <expan abbr="efformẽt">efforment</expan>
       ,
        <lb/>
       in quibus ſubſequentes vermes adrepant, debent­
        <lb/>
       que paritèr ſubſequentes vermes non ſecùs incurua­
        <lb/>
       ri, vt duplices vncinos
        <expan abbr="cõponerẽt">componerent</expan>
       in eius extremita­
        <lb/>
       tibus. </s>
       <s id="s.001714">idipſum efficere deberent anguillæ illæ
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
        <lb/>
       componentes. </s>
       <s id="s.001715">At quomodo perſeuerare poſſet ag­
        <lb/>
       geries prædictarum aquæ anguillularum, niſi prædi­
        <lb/>
       ctæ earum curuitates ſumma ſolertia, & prouidentia
        <lb/>
       fierent, & perſeuerarent, prout neceſſitas
        <expan abbr="ſuſtẽtatio-nis">ſuſtentatio­
         <lb/>
        nis</expan>
       ponderis earumdem exigit. </s>
       <s id="s.001716">Et ſi non prouiden­
        <lb/>
       tia, ſed caſu, vt conſentaneum eſt; monentur, quomo­
        <lb/>
       do poſſent perpetuò agitari, & inflecti quin
        <expan abbr="aliquã-do">aliquan­
         <lb/>
        do</expan>
       vncini illi diſſoluti ſe mutuò non retinerent? </s>
       <s id="s.001717">vide­
        <lb/>
       tur enim impoſſibile vt vniuerſa maſſa virgularum̨
        <lb/>
       aquæ aliquando, ſaltem per breue tempus non diri­
        <lb/>
       gatur, vel ſaltem diuerſo modo flectatur, quàm opus </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>