Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001800">
        <pb pagenum="339" xlink:href="010/01/347.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg459"/>
        <lb/>
       reſiſtens, quàm in aliud. </s>
       <s id="s.001801">Conſiderentur modò duo
        <lb/>
       fluida inæqualitèr grauia ſpecie, ſcilicèt hydrargy­
        <lb/>
       rum, & aqua communis, certum eſt guttam mercu­
        <lb/>
       rij quatuordecies ponderoſiorem eſſe gutta aqueą
        <lb/>
       eiuſdem molis, quia verò vis aeris externa compri­
        <lb/>
       mens hæc duo fluida ſemper eiuſdem roboris eſt, igi­
        <lb/>
       tur non poterit conglobare, & ſphæricè contornare
        <lb/>
       guttam mercurij æquè
        <expan abbr="amplã">amplam</expan>
       , ac eſt alia gutta aquę;
        <lb/>
       cùm mercurius grauior, & ideò magis
        <expan abbr="reſiſtẽs">reſiſtens</expan>
       requi­
        <lb/>
       rat maiorem vim compreſſiuam, quàm aqua minùs
        <lb/>
       grauis; ergo gutta mercurij, quæ ab eadem energia
        <lb/>
       aeris contornari debet vna pars decimaquarta opor­
        <lb/>
       tet vt ſit amplitudinis guttæ aquæ paritèr ſphæricè
        <lb/>
       conglobatæ; igitur eſt omninò impoſſibile vt aer ef­
        <lb/>
       ficiat ſphærulam mercurialem grandiorem, quàm a­
        <lb/>
       queam; at quia hoc conſtat experientia, guttæ enim
        <lb/>
       mercurij, quæ ſupra tabulam planam ſphæricè con­
        <lb/>
       tornantur, agitanturque, non minores eſſe videntur,
        <lb/>
       quàm guttæ aqueæ, quæ ſupra braſſicæ folia
        <expan abbr="cõglo-bari">conglo­
         <lb/>
        bari</expan>
       ſolent: Non erit igitur aeris vis compreſſiua ve­
        <lb/>
       ra cauſa turbinationis aquæ, vel mercurij. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001802">
        <margin.target id="marg459"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001803">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLXIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001804">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Alia experientia id ipſum confirmare.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001805">PRæterea ſi energia grauitatis, aut vis elaſtica ae­
        <lb/>
       ris eſt illa, quæ guttas fluidi vndique
        <expan abbr="compri-mẽdo">compri­
         <lb/>
        mendo</expan>
       eas ſphæricè tumefacit, igitur illæ guttæ, quæ
        <lb/>
       ab aere rariſſimo, aut infinitè expanſo ambiuntur, </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>