Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001875">
        <pb pagenum="353" xlink:href="010/01/361.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg476"/>
        <lb/>
       dictum eſt de vaporibus; & reuerà nunquam reperiri
        <lb/>
       poteſt aer omninò aridus, & abſque vlla admixtione
        <lb/>
       aquæ, ſed eſt veluti ſpongia quædam. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001876">
        <margin.target id="marg476"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001877">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLXXI.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001878">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Licèt ob defectum analogiæ motus partium aquæ impedire­
        <lb/>
       tur ab ambiente aere, non proindè ſphæricè
        <lb/>
       conglobari poſſet.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001879">TAndèm dato quòd aquæ particulæ ob defectum
        <lb/>
       analogiæ fugerent ab aere ambiente, & impe­
        <lb/>
       direntur tamquam à fornice, & proindè motu refle­
        <lb/>
       xo excurrerent intrà eamdem aquam, non indè ſequi­
        <lb/>
       tur quòd ſphæricè guttæ ipſæ efformari poſſent. </s>
       <s id="s.001880">Fin­
        <lb/>
       ge enim in aliquo lacu innumeros piſciculos, vel an­
        <lb/>
       guillulas intra vtrem, vel ſaccum raræ, & cedentis
        <expan abbr="cõ-ſiſtentiæ">con­
         <lb/>
        ſiſtentiæ</expan>
       contineri, & æquè impediri à pelle, vel ſac­
        <lb/>
       co cedente, & diſtrahibili, ac aquæ particulæ ab ip­
        <lb/>
       ſo aere, quia videmus piſciculos minimè ſphæricè
        <lb/>
       conglobari, ſed in prædicta cauitate vtris oblongą
        <lb/>
       expatiari. </s>
       <s id="s.001881">idipſum
        <expan abbr="cõtingere">contingere</expan>
       deberet in aqueis par­
        <lb/>
       ticulis coercitis à reti aereo, quæ licèt miris modis
        <lb/>
       agitarentur, nihilominùs ſphæricam rotunditatem̨
        <lb/>
       acquirere non poſſent; & ratio eſt quia vt plura cor­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg477"/>
        <lb/>
       pora fluida ſpontè contornentur oportet vt omnes
        <lb/>
       tendant directè versùs vnum punctum intermedium,
        <lb/>
       & præterea oportet vt vires motiuæ non ſint ſemper
        <lb/>
       inter ſe æquales, ſed maiorem vim impulſiuam ha­
        <lb/>
       beant, quò magis à prædicto centro diſtant. </s>
       <s id="s.001882">igitur </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>