Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001960">
        <pb pagenum="369" xlink:href="010/01/377.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg495"/>
        <lb/>
       do tumidum
        <expan abbr="mõticulum">monticulum</expan>
       . </s>
       <s id="s.001961">Verùm minus grauis mercu­
        <lb/>
       rij moles in ſtrictiori fiſtula contenti faciliùs ſuſpen­
        <lb/>
       ditur, quàm grauior moles eiuſdem latiorem
        <expan abbr="fiſtulã">fiſtulam</expan>
        <lb/>
        <expan abbr="occupãs">occupans</expan>
       ; ergo faciliùs mercurius ab interna ſtrictio­
        <lb/>
       ris fiſtulæ ſuperficie ſeparatur,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       ab interna latio­
        <lb/>
       ris fiſtulæ ſuperficie, & proinde altius, vel ſaltem
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       minùs altè ſeparari deberet mercurij monticulus GF
        <lb/>
       quàm CA. poſtea aer perimetris in­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.377.1.jpg" xlink:href="010/01/377/1.jpg" number="132"/>
        <lb/>
       ternis vtriuſque fiſtulæ adhærens æ­
        <lb/>
       què impeditur, & propterea æquè
        <lb/>
       aeris preſſiones debilitatę viribus æ­
        <lb/>
       qualibus ſubiectum mercurium
        <expan abbr="cõ-primere">con­
         <lb/>
        primere</expan>
       debent; at intermediæ par­
        <lb/>
       tes aeris versùs axes cylindrorum
        <expan abbr="exiſtẽtes">exiſtentes</expan>
       inæqua­
        <lb/>
       les vires compreſſiuas habebunt, eò quòd inæquali­
        <lb/>
       tèr à ſuperficiebus internis vaſorum recedunt, quare
        <lb/>
       aer incumbens mercurio in A maiori vi eum compri­
        <lb/>
       met, ac contundet, quàm aer incumbens mercurio
        <lb/>
       in G, igitur validiori vi retundetur monticulus tumi­
        <lb/>
       dus BAD quàm EGL, & ideo altior erit monticulus
        <lb/>
       mercurij EGL, quàm BAD; ſed hoc eſt falſum, multò
        <lb/>
       enim maior eſt altitudo CA quàm FG, ergo aeris vis
        <lb/>
       compreſſiua nullam inæqualitatem ſortitur, vel non
        <lb/>
       talis eſt vt tàm inſignes varietates producere valeat,
        <lb/>
       ſcilicèt non eleuarentur argines illi aquei ęquè ab ae­
        <lb/>
       re compreſſi, ac reliqua aquæ ſuperficies horizonta­
        <lb/>
       lis. </s>
       <s id="s.001962">Præterea in vacuo Torricelliano aer ibi non exi­
        <lb/>
       ſtens
        <expan abbr="">non</expan>
       poſſet eleuare argines aqueos parietibus fi­
        <lb/>
       ſtulæ adhęrentes; vel ſi ibidem remanet minima aeris </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>