Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000209">
        <pb pagenum="46" xlink:href="010/01/054.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg47"/>
        <lb/>
       dus pilæ AB nil prorsùs imminutum erit, & æquali
        <lb/>
       energia ſuſtineri debet à potentia D, ac ſi eadem pi­
        <lb/>
       la extra aquam in aere libero penderet, ſed hoc eſt
        <lb/>
       falſum, cùm præcisè in ipſa aqua grauitas pilæ æqua­
        <lb/>
       lis ſit differentiæ ponderis eius abſoluti à grauitatę
        <lb/>
       aquæ ſibi æqualis mole, vt ex Archimede deducitur,
        <lb/>
       igitur neceſſariò
        <expan abbr="fatendũ">fatendum</expan>
       eſt aquam in ipſamet aqua
        <lb/>
       collocatam ponderare, & grauitatem exercere. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000210">
        <margin.target id="marg47"/>
       Cap. 3. flui­
        <lb/>
       dum in ſuo
        <lb/>
       toto quie­
        <lb/>
       ſcens pon­
        <lb/>
       derat.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000211">Contra hoc euidentiſſimum ratiocinium afferri
        <lb/>
       ſolet difficultas valdè ſpecioſa, quam examinare, ac
        <lb/>
       diſſoluere erit operæ pretium, vtque ea ritè percipi­
        <lb/>
       atur, conſideretur hæc figura. </s>
       <s id="s.000212">Sit vas cylindricum̨
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg48"/>
        <lb/>
       ABDC aqua plenum ſit que eius altitudo
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.054.1.jpg" xlink:href="010/01/054/1.jpg" number="22"/>
        <lb/>
       diſſecta in quotcumque partes æquales,
        <lb/>
       ductis nempè planis imaginarijs MO, &
        <lb/>
       HI, erit igitur moles aquea AI duplą
        <lb/>
       aque ę molis HD; igitur pondus aquæ AI
        <lb/>
       duplum eſt ponderis aquæ HD. quia ve­
        <lb/>
       rò corpus grauius minùs graue ſuperare
        <lb/>
       debet, hocque è ſuo loco expellere (cùm in eo conſi­
        <lb/>
       ſtat vis, & energìa grauitatis, vt tendat deorsùm,
        <lb/>
       & ſic è loco infimo corpora minùs grauia expellat) &
        <lb/>
       poſtquàm aqua AI translata eſt ad locum HD, atque
        <lb/>
       aquam ibidem collocatam expulit denuò in ſitu ſu­
        <lb/>
       periori fiſtulæ AI aqua dupli ponderis, & molis ibi­
        <lb/>
       dem reſtituitur quæ pariter ſuperat grauitatem ſub­
        <lb/>
       duplam aquæ, quæ ad occupandum infimum locum
        <lb/>
       HD ſucceſſit, igitur denuò aqua ſuprema vt grauior
        <lb/>
       infimam è ſuo loco extrudere, atque expellere de-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>