Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
421
421
422
422
423
423
424
424
425
425
426
426
427
427
428
428
429
429
430
430
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002108">
        <pb pagenum="414" xlink:href="010/01/422.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg539"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002109">
        <margin.target id="marg539"/>
       Cap. 9. de
        <lb/>
       corpuſculo­
        <lb/>
       rum
        <expan abbr="innatã-tium">innatan­
         <lb/>
        tium</expan>
       mutuo
        <lb/>
       amplexu at­
        <lb/>
       que fuga.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002110">IN vaſe KVZG aqua pleno innatet lamina æneą
        <lb/>
       æquè craſſa ABCD, quæ efficiat in aqua foueam̨
        <lb/>
       KBCG, cuius altitudo SC & RB. dico SC ad DC mi­
        <lb/>
       norem proportionem habere quam grauitas in ſpecie
        <lb/>
       ipſius laminæ AC habet ad aquæ grauitatem. </s>
       <s id="s.002111">quia
        <gap/>
       x
        <lb/>
       hydroſtaticis moles aquæ æqua
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.422.1.jpg" xlink:href="010/01/422/1.jpg" number="146"/>
        <lb/>
       lis ſpatio GKBC æquè ponde­
        <lb/>
       rat, ac lamina AC vnà cum ae­
        <lb/>
       re GKAD (qui ob inſenſibilem
        <lb/>
       eius grauitatem negligi poteſt)
        <lb/>
       & pondus abſolutum laminæ AC ad abſolutam gra­
        <lb/>
       uitatem aquæ eiuſdem molis AC eamdem proportio­
        <lb/>
       nem habet quam grauitas ſpecifica laminæ AC ad
        <lb/>
       ſpecificam grauitatem aquæ, ergo grauitas laminæ ad
        <lb/>
       aquæ grauitatem in ſpecie eamdem proportionem̨
        <lb/>
       habet, quam pondus molis aquæ GKBC abſolutæ ad
        <lb/>
       pondus molis aquæ AC, ſeù proportionem, quam ha­
        <lb/>
       bet moles GKBC ad molem AC: eſt verò priſma RB
        <lb/>
       CS minus ſolido inæqualium baſium GKBC, ergo
        <lb/>
       priſma RBCS ad AC ſeù altitudo SC ad DC minorem
        <lb/>
       proportionem habet, quàm laminæ AC grauitas in­
        <lb/>
       ſpecie ad aquæ grauitatem. </s>
       <s id="s.002112">Itaque vulgata propoſi­
        <lb/>
       tio vera eſſet ſi ſpatium cauitatis ab aere repletum
        <lb/>
       haberet parietes AK, & DG directos, & perpen­
        <lb/>
       diculares ad horizontem, ſcilicèt ſi baſis KG æqua­
        <lb/>
       lis foret ipſi AD; at quia ob curuitatem inſignem ſu­
        <lb/>
       perficierum AK & DG, ſemper altitudo CS ad craſſi­
        <lb/>
       tiem laminæ DC minorem proportionem habet
        <expan abbr="quã">quam</expan>
        <lb/>
       grauitas ſpecifica ſolidi AC ad eam,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       habet aqua. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>