Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
421
421
422
422
423
423
424
424
425
425
426
426
427
427
428
428
429
429
430
430
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <pb pagenum="415" xlink:href="010/01/423.jpg"/>
      <p type="main">
       <s id="s.002113">
        <arrow.to.target n="marg540"/>
        <lb/>
       & huiuſmodi proportio ſemper magis, ac magis im­
        <lb/>
       minuitur, quò magis conſtringitur baſis laminæ AC,
        <lb/>
       itaut poſito quòd lamina aurea AC ſit vigeſies graui­
        <lb/>
       or ſpecie ipſa aqua, poteſt adeò imminui baſis eius
        <lb/>
       AD vt altitudo arginum SD minor ſit quàm CD, cùm
        <lb/>
       tamen debuerat eſſe SD ad DC vt 19 ad 1, propterea
        <lb/>
       quod anuli triangularis SDG craſſities SG ſemper
        <lb/>
       eſt eiuſdem menſuræ poteſt adeo conſtringi circulus
        <lb/>
       baſis AD interceptus vt valdè excedat prædictum̨
        <lb/>
       circulum, & cylindrum interceptum, vt facilè oſtendi
        <lb/>
       poſſet. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002114">
        <margin.target id="marg540"/>
       Cap. 9. de
        <lb/>
       corpuſculo­
        <lb/>
       rum
        <expan abbr="innatã-tium">innatan­
         <lb/>
        tium</expan>
       mutuo
        <lb/>
       amplexu at­
        <lb/>
       que fuga.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002115">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCI.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002116">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Pondus molis aquæ æqualis portioni innatantis corporis infra
        <lb/>
       aquæ libellam demerſi non eſt præcisè æquale ponderi to­
        <lb/>
       tius inn at antis corporis.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002117">SEcundo loco operæpretium erit innuere quod ex
        <lb/>
       prædictis
        <expan abbr="mõtuoſitatibus">montuoſitatibus</expan>
       fluidi eleuatis, aut de­
        <lb/>
       preſſis miris modis alterantur propoſitiones illæ, quæ
        <lb/>
       in hydroſtaticis demonſtratæ ſunt; quando enim effi­
        <lb/>
       ciuntur argines eleuati; tunc moles aquæ æqualis ſpa­
        <lb/>
       tio corporis
        <expan abbr="innatãtis">innatantis</expan>
       infra aquæ libellam demerſi
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       eſt eiuſdem ponderis, ac eſt corpus ipſum innatans,
        <lb/>
       quando quidem argines illi aquei
        <expan abbr="vndiq;">vndique</expan>
       eleuati gra­
        <lb/>
       ues quoque ſunt, & ſuſpenduntur ob adhærentiam, &
        <lb/>
       connexionem cum aſperitatibus externis eiuſdem in­
        <lb/>
       natantis corporis, at quia à prædicto pondere adiun­
        <lb/>
       cto arginum grauius abſolutè redditur corpus præ di-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>