Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
448
449
449
450
450
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002438">
        <expan abbr="tẽ-">
         <pb pagenum="463" xlink:href="010/01/471.jpg"/>
         <arrow.to.target n="marg630"/>
         <lb/>
        pus</expan>
       T ad V, ita erit moles aquæ R ad S. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002439">
        <margin.target id="marg629"/>
       Ibidem.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002440">
        <margin.target id="marg630"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002441">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCXXIII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002442">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Si duæ fistulæ inæqualiter altæ habuerint orificia æqualia,
        <lb/>
       atque ex eis egrediantur moles aquæ æquales, tempora
        <lb/>
       effluxuum habebunt ſubduplicatam proportionem reci­
        <lb/>
       procam altitudinum fistularum.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002443">SIt altitudo fiſtulæ AB maior, quàm CD, & eorum
        <lb/>
       orificia B, D æqualia, & ex B egrediatur moles
        <lb/>
       aquæ R tempore T, ex D verò profluat moles aquæ
        <lb/>
       S æqualis ipſi R tempore V, & vt priùs, ſit BE media
        <lb/>
       proportionalis inter AB, &
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.471.1.jpg" xlink:href="010/01/471/1.jpg" number="161"/>
        <lb/>
       CD; dico tempus V ad T
        <expan abbr="eã-dem">ean­
         <lb/>
        dem</expan>
       proportionem haberę,
        <lb/>
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       EB ad CD, ſit moles aquæ
        <lb/>
       X illa, quæ defluit ab orificio
        <lb/>
       D eodem tempore T, igitur
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg631"/>
        <lb/>
       vt moles aquæ R ad X, ita erit
        <lb/>
       altitudo EB ad CD, poſteą
        <lb/>
       quia ab eodem oriſicio D fi­
        <lb/>
       ſtulæ CD exeunt duæ moles
        <lb/>
       aqueæ X, & S temporibus T,
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg632"/>
        <lb/>
       & V, igitur vt
        <expan abbr="tẽpus">tempus</expan>
       V ad T, ita ſe habet moles aquæ
        <lb/>
       S ad X: ſunt verò moles aquæ R, & S ex hypotheſi,
        <lb/>
       æquales, igitur ad eamdem molem X eamdem pro­
        <lb/>
       portionem habent; eſt verò EB ad CD vt R ad X;
        <lb/>
       atque V ad T vt S ad X; igitur altitudo EB ad CD
        <expan abbr="eã-dem">ean­
         <lb/>
        dem</expan>
       proportionem habebit, quam tempus V ad T. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002444">
        <margin.target id="marg631"/>
       Prop. 221.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002445">
        <margin.target id="marg632"/>
       Prop. 222.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002446">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCXXIV.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002447">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Duæ moles aquæ eodm tempore egredientes ex orificijs inæ-
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>