Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
448
449
449
450
450
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002492">
        <pb pagenum="473" xlink:href="010/01/481.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg646"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002493">
        <margin.target id="marg645"/>
       Prop. 221.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002494">
        <margin.target id="marg646"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002495">Secundò ſint cylindri AC, DF aqua grauiores; o­
        <lb/>
       ſtendetur (ex prop. 221.) quod deſcenſus X ad de­
        <lb/>
       ſcenſum Z, eodem tempore T factum, eſt ſicuti altitu­
        <lb/>
       do GB ad DE, & hoc erat, &c. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002496">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCXXIX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002497">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Poſtea ſi duo coni homogenei baſes æquales, & inæquales al­
        <lb/>
       titudines habuerint, & verticibus ſursùm vergentibus,
        <lb/>
       itaut axes eorum ſemper inter ſe æquidistantes ſint, &
        <lb/>
       infra aquam exiſtentibus percurrant aſcendendo, vel
        <lb/>
       deſcendendo ſpatia æqualia; tempora contrario ordine re­
        <lb/>
       ſpondebunt ſubduplicatæ proportioni altitudinum.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002498">SInt duo coni eiuſdem materiei ABC, DEF, ſed
        <lb/>
       primò aqua leuiores, eorum baſes BC, & EF æ­
        <lb/>
       quales ſint, altitudo verò illius maior ſit huius altitu­
        <lb/>
       dine, inter quas ponatur GB media proportionalis;
        <lb/>
       tendant verò ambo ſursùm præcedendo vertices A,
        <lb/>
       & D, vt eorum axes paralleli ſint,
        <expan abbr="percurrãtque">percurrantque</expan>
        <expan abbr="aſcẽ-dendo">aſcen­
         <lb/>
        dendo</expan>
       ſpatia æqualia AH, & DN
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.481.1.jpg" xlink:href="010/01/481/1.jpg" number="167"/>
        <lb/>
       nempe ABC tempore T, at DEF
        <lb/>
       tempore V; dico tempus V ad
        <expan abbr="tẽ-pus">ten­
         <lb/>
        pus</expan>
       T eſſe vt GB ad DE; quia æ­
        <lb/>
       qualia ſpatia percurrunt ſursùm̨
        <lb/>
       aſcendendo ſolida ABC, DEF,
        <lb/>
       ergo ſuis baſibus æqualibus dere­
        <lb/>
       linquunt ſpatia æqualia, & æquè
        <lb/>
       alta IBCK, & OEFP, & ibidem̨
        <lb/>
       fluere debent æquales aquæ moles
        <lb/>
       conos ambientes, quæ è ſupremis locis expelli de­
        <lb/>
       bent, excurrunt verò prædictæ aquæ moles per ſi-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>