Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
551
551
552
552
553
553
554
554
555
555
556
556
557
557
558
558
559
559
560
560
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002954">
        <pb pagenum="551" xlink:href="010/01/559.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg780"/>
        <lb/>
       clauſum aeri frigidiſſimo exponitur, vel intra niuem
        <lb/>
       ſali admixtam demergitur, omninò à metalli
        <expan abbr="conſiſtẽ-tia">conſiſten­
         <lb/>
        tia</expan>
       prohiberetur impedireturque ingreſſus aeris in­
        <lb/>
       tra aquam, quaproptèr tunc
        <expan abbr="">non</expan>
       deberet aqua in actu
        <lb/>
       congelationis rarefieri, & ampliari mole, quod
        <expan abbr="tamẽ">tamen</expan>
        <lb/>
       experientiæ repugnat; euidentiſſimè enim ampullą
        <lb/>
       illa plumbea, vel aurea ſua mollitie cedendo expan­
        <lb/>
       ſioni internæ glaciei inflatur efficiturque ſphæra ma­
        <lb/>
       ioris diametri. </s>
       <s id="s.002955">præterea proximè ante aquæ conge­
        <lb/>
       lationem è profundiori aqua vaſis aſcendunt aereą
        <lb/>
       grana, non ab extrinſeco aere intra eiuſdem vaſis a­
        <lb/>
       quam demergi granula illa conſpiciuntur; non igitur
        <lb/>
       à nouo aere ſubingrediente, & penetrante aquæ ſub­
        <lb/>
       ſtantiam rare fieri, inflarique poteſt aqua glacialis. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002956">
        <margin.target id="marg780"/>
       Cap. 13. cau­
        <lb/>
       ſa rarefacti­
        <lb/>
       onis glaciei
        <lb/>
       affertur.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002957">Nec rarefit ob directionem anguillularum aquam
        <lb/>
        <expan abbr="componentiũ">componentium</expan>
       , vt putat Carteſius: hęc enim ſententia
        <lb/>
       improbabilis eſſe videtur, primò ob poſitionis ab­
        <lb/>
       ſurditatem, non enim poteſt aqua
        <expan abbr="cõponi">componi</expan>
       ex anguil­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg781"/>
        <lb/>
       lulis illis, vt ſuperiùs inſinuauimus; Inſuper ſenſu
        <lb/>
       conſtat in glacie innumera granula aerea de nouo
        <lb/>
       apparere, quæ priùs inconſpicua erant; quaproptèr
        <lb/>
       non à directione, & tenſione anguillalarum, ſed ab
        <lb/>
       illo aere, vel ab alia concomitante cauſa
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       infla­
        <lb/>
       ri, & rare fieri debere fatendum eſt.
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg782"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002958">
        <margin.target id="marg781"/>
       Prop. 155.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002959">
        <margin.target id="marg782"/>
       Intra aquæ
        <lb/>
       ſubitantiam
        <lb/>
       in
        <gap/>
       nummerae
        <gap/>
       ae
        <lb/>
       ris parti
        <gap/>
       cule
        <lb/>
        <gap/>
       eommixtæ
        <lb/>
       r
        <gap/>
       periuntur</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002960">Modò animaduertendum eſt pro ſolutione huius
        <lb/>
       problematis, quòd in aqua fluida innumerę aeris par­
        <lb/>
       ticulæ admixtæ, & diſſeminatæ perpetuò reperiun­
        <lb/>
       tur; ſiuè hoc contingat ex eo quod aqua aeri
        <expan abbr="cõtermi-na">contermi­
         <lb/>
        na</expan>
       in varia eius agitatione aeris aliquas particulas in</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>