Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
561
561
562
562
563
563
564
564
565
565
566
566
567
567
568
568
569
569
570
570
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002967">
        <pb pagenum="554" xlink:href="010/01/562.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg785"/>
        <lb/>
       aut lignei poroſitates exudare, & egredi poſſunt,
        <lb/>
       per quas aer tranſire nequit, ſic paritèr in burſa co­
        <lb/>
       riacea aqua per eius poroſitates, licèt motu tardo,
        <lb/>
       permeare poteſt, cùm aer ibidem contentus, licèt in­
        <lb/>
       genti vi comprimatur, egredi non poſſit; erunt igitur
        <lb/>
       particulæ aereæ grandiores, quàm aqueæ particulæ,
        <lb/>
       cùm per prædicta foraminula pertranſire nequeant,
        <lb/>
       licèt poſtea aeris partes, vtpote ipſa aqua rariores
        <lb/>
       contineant intra ſeipſas ingentia ſpatia vacua ſi
        <expan abbr="cõ-parentur">con­
         <lb/>
        parentur</expan>
       cum ſua mole denſa, & plena; vnde ſupra
        <lb/>
       coniecimus, particulas aeris eſſe veluti ſpiras, vel in­
        <lb/>
       uolucra ex ſubtiliſſimis laminis contortis, inuolutiſ­
        <lb/>
       que efformatas; è contra aquæ minimas particulas
        <lb/>
       habere figuram plenam, & ſolidam, vel
        <expan abbr="octaedrã">octaedram</expan>
       ,
        <lb/>
       vel alterius figuræ ad rotunditatem accedentis, quæ
        <lb/>
       tamen habent exiguam lanuginem eas ambientem, vt
        <lb/>
       hactenùs inſinuauimus.
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg786"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002968">
        <margin.target id="marg785"/>
       Cap. 13. cau­
        <lb/>
       ſa rarefacti­
        <lb/>
       onis glaciei
        <lb/>
       affertur.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002969">
        <margin.target id="marg786"/>
       Poſſibile eſt
        <lb/>
       minimas a­
        <lb/>
       quæ particu­
        <lb/>
       las intra va­
        <lb/>
       cuos tubu­
        <lb/>
       los aerem̨
        <lb/>
       componen­
        <lb/>
       tium inſinu­
        <lb/>
       ari poſſe.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002970">Hinc deducitur non eſſe impoſſibile, nec à verita­
        <lb/>
       te omninò alienum, vt particulæ minimæ aquæ tam̨
        <lb/>
       minutæ ſint, vt poſſint intra vacuas capacitates aere­
        <lb/>
       arum particularum, ſcilicèt intra tubulos illos conti­
        <lb/>
       neri; & ideò ab aliqua vi poſſint ibidem inſinuari,
        <lb/>
       quare vt poſſibilis huiuſmodi hypotheſis admitti
        <lb/>
       poſſe videtur. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002971">Ad hæc
        <expan abbr="ſupponendũ">ſupponendum</expan>
       quoque eſt aeris inuolucra,
        <lb/>
       vel ſpiras non componi ex laminulis graciliſſimis om­
        <lb/>
       ninò læuibus, explanatiſque, vt ſpeculum, ſed habere
        <lb/>
       villos aliquos non diſſimiles ijs, quos in extima ſuper­
        <lb/>
       ficie particularum aquæ reperiri diximus, huiuſmodi </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>