Agricola, Georg, De re metallica Libri XII, Quibus Officia, Instrumenta, Machinae, ac omnia ..., 1556

List of thumbnails

< >
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
448
449
449
450
450
< >
page |< < of 599 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap id="N10018">
      <p id="N20654" type="main">
       <s id="N2080D">
        <pb pagenum="481" xlink:href="001/01/491.jpg"/>
       beſtiæ uolucres & aquatiles
        <expan abbr="ſolũ">ſolum</expan>
       mutant & ſecedunt:
        <expan abbr="quarũ">quarum</expan>
       aliæ in his ipſis
        <lb/>
       regionibus & locis, in quibus æuum agere conſueuerunt, refrigerationem
        <lb/>
       in æſtate, in hyeme teporem ſolent perſequi: aliæ in longinquis & ultimis. </s>
       <s id="N20821">
        <lb/>
       Ac ferè uolant, natant, eunt ad habitandum in locis, in quibus aer ita ſit tem
        <lb/>
       peratus, ut cibos ferat uel ſuggerat: quorum naſcendi facultatem eis adimit
        <lb/>
       terra, quando frigore obriguit, uel calore exaruit: aqua eos non ſuppeditat,
        <lb/>
       quando
        <expan abbr="cõglaciauit">conglaciauit</expan>
       . </s>
       <s id="N2082F">Aues enim quædam æſtiuo tempore in ſyluis, hyema­
        <lb/>
       li ad horrea & tecta plerunque
        <expan abbr="cõmorantur">commorantur</expan>
       : ut pica, cornix, lurida, quam
        <foreign lang="el">i)/k­
         <lb/>
        toron
         <gap/>
        </foreign>
       Græci, Latini uocant galgulum: quædam cum æſtate æuum agant in
        <lb/>
       ſyluis, hyeme demigrant in finitimos locos apricos, montium receſſus ſecu­
        <lb/>
       tæ: ſicuti uultures, milui, ſturni, turdi, merulæ, palumbes, upupæ. </s>
       <s id="N20844">Aquatiles
        <lb/>
       etiam uolucres temporibus hybernis ſe conferunt ad lacus & fluuios, in au­
        <lb/>
       ſtri partibus ſitos, qui frigore non congelant: aut ad aliquam fluminum par
        <lb/>
       tem, cui aqua non conglaciat: ut ardeolæ, mergi, corui aquatici, onocrotali,
        <lb/>
       fulicæ, anates immanſuetæ, querquedulæ:
        <expan abbr="quædã">quædam</expan>
       ab ultimis quaſi terris diſ
        <lb/>
        <expan abbr="cedũt">cedunt</expan>
       in ultimas: ueluti grues. </s>
       <s id="N20858">Etenim, quod Ariſtoteles tradit, ex Scythiæ
        <lb/>
       campis proficiſcuntur ad paludes Ægypto ſuperiores, unde Nilus proflu­
        <lb/>
       it. </s>
       <s id="N2085F">Abeunt etiam longius olores, ciconiæ, immanſueti anſeres. </s>
       <s id="N20862">Paucæ uerò
        <lb/>
       aues hyeme in ſyluis manent, ut tetraones, attagenes: minus multæ in agris,
        <lb/>
       quarum in numero ſunt perdices. </s>
       <s id="N20869">Item piſcium alij, ut uitare poſſint ſolis ca
        <lb/>
       lores, æſtate de litore abeunt in altum: & contrà, ut conſectari queant tempo
        <lb/>
       rem, conſequenti tempore ex alto, in quo ſe merſerant, emergunt, ac in lito­
        <lb/>
       re uerſantur: ueluti delphini: alij ex mari
        <expan abbr="ingrediũtur">ingrediuntur</expan>
       in mare, ut thynni hy­
        <lb/>
       berno tempore ex Ponto in magnum mare: & contrà uerno ex magno ma­
        <lb/>
       ri in Pontum. </s>
       <s id="N2087A">Alij eodem tempore in fluuios, ut ſalmones,
        <expan abbr="thyñi">thynni</expan>
       , ſturiones.</s>
      </p>
      <p id="N20881" type="main">
       <s id="N20883">Atque hæ animantes ſubterraneæ dici non poſſunt: ut nec ullæ aliæ quæ
        <lb/>
       terræ cauernas non ſuccedunt: etiam ſi frigoris
        <expan abbr="uitãdi">uitandi</expan>
       cauſa hybernis menſi
        <lb/>
       bus, caloris æſtiuis occultentur & lateant, quales ſunt in hominum genere
        <lb/>
       qui
        <expan abbr="multũ">multum</expan>
       frigidas aut calidas regiones habitant: nam qui illas hyberno tem
        <lb/>
       pore, qui has æſtiuo in domibus latent, in
        <expan abbr="quadrupedũ">quadrupedum</expan>
       genere erinacei: hye
        <lb/>
       me enim ſe condunt in cauas arbores, in quas autumno poma
        <expan abbr="cõportarunt">comportarunt</expan>
       . </s>
       <s id="N208A0">
        <lb/>
       Similiter glires & mures Pontici, ac ſerpentes
        <expan abbr="quidã">quidam</expan>
       ſe condunt in cauas ar­
        <lb/>
       bores: ſed hi ipſi maxima ex parte, ut poſtea
        <expan abbr="dicã">dicam</expan>
       ,
        <expan abbr="faxorũ">saxorum</expan>
       cauernas
        <expan abbr="ſuccedũt">ſuccedunt</expan>
       .
        <lb/>
       </s>
       <s id="N208B7">
        <expan abbr="Quædã">Quædam</expan>
        <expan abbr="etiã">etiam</expan>
       blattæ & aſellæ rimis
        <expan abbr="parietũ">parietum</expan>
       & domorum latebris occultan­
        <lb/>
       tur. </s>
       <s id="N208C7">Formicæ quoque
        <expan abbr="condũtur">conduntur</expan>
       in aceruis, in quibus
        <expan abbr="cõgerendis">congerendis</expan>
       uere & æſta
        <lb/>
       te multum operæ & laboris
        <expan abbr="conſumpſerũt">conſumpſerunt</expan>
       . </s>
       <s id="N208D8">Apes item domeſticæ hyeme in
        <lb/>
       grediuntur in alueos, ſylueſtres aut in caua arborum, aut in terræ cauernas,
        <lb/>
       aut in parietinas: crabrones quoque ſylueſtres in cauernas, & quoſdam quaſi
        <lb/>
       nidulos
        <expan abbr="arborũ">arborum</expan>
       : ueſpæ in
        <expan abbr="earũdẽ">earundem</expan>
       domorumúe nidulos, quos æſtate
        <expan abbr="cõſtruxerunt">conſtru
         <lb/>
        xerunt</expan>
       . </s>
       <s id="N208EF">Similiter hyeme latent in cauis arboribus
        <expan abbr="">non</expan>
       paucæ uolucres, ut cu­
        <lb/>
       culus, picus, coruus, cuius caput rubra macula inſigne, qui propterea
        <foreign lang="el">w_ur)r(o­
         <lb/>
        ko/rac(</foreign>
       à Græcis nominatur, upupæ quædam. </s>
       <s id="N208FE">At hirundines tam domeſticæ
        <lb/>
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       agreſtes in loca uicina quæ ſunt tepidiora
        <expan abbr="ſecedũt">ſecedunt</expan>
       : quæ ſi defuerint eis,
        <lb/>
       ſe in anguſtis
        <expan abbr="montiũ">montium</expan>
       locis
        <expan abbr="condũt">condunt</expan>
       , in quibus aliquando
        <expan abbr="etiã">etiam</expan>
       ſturni, palum­
        <lb/>
       bes, turtures, merulæ, turdi, alaudæ, upupæ latere
        <expan abbr="cõſueuerunt">conſueuerunt</expan>
       . </s>
       <s id="N2091E">Siue
        <expan abbr="autẽ">autem</expan>
       in </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>