Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of handwritten notes

< >
< >
page |< < (106) of 445 > >|
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div7" type="chapter" level="2" n="1">
      <div xml:id="echoid-div293" type="appendix" level="3" n="1">
       <pb o="106" rhead="IO. BAPT. BENED." n="118" file="0118" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0118"/>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s1364" xml:space="preserve">SEDijdem errores proueniunt exſummis partium ſimplicium.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s1365" xml:space="preserve">Vtexempli gratia, in figura
         <var>.B.</var>
        ſumma propoſita partium ſimplicium eſt .39.
         <lb/>
        vt diximus, eo quòd ab ipſo .50. detraxerimus .11. ſumma ſcilicet numerorum adij
         <lb/>
        ciendorum ad efficiendas partes compofitas, ſumma poſteà fimplicium partium
         <lb/>
        primæ poſitionis, erit .60. eo quòd prima pars erat .10. ſecunda autem ſimplex 20.
         <lb/>
        tertia verò fimplex .30. iuxta ordinem propoſiti. </s>
        <s xml:id="echoid-s1366" xml:space="preserve">Summa deinde ſimplicium
         <reg norm="partium" type="context">partiũ</reg>
         <lb/>
        fecundæ poſitionis effet .48. quia prima eius pars erat .8. ſecunda verò ſimplex .16.
         <lb/>
        tertia autem ſimplex .24. vnde prima ſumma excederet datam .39. per .21. differen-
         <lb/>
        tiæ, ſecunda verò per .9. vt ſupra vidimus de ſummis compoſitis à dato .50. compo-
         <lb/>
        fito, & hoc quidem mirandum non eft, quod ſcilicet tres ſummæ fimplicium par-
         <lb/>
        tium ſintinuicem inæqua-
         <lb/>
        les, ijſdem differentijs me-
         <lb/>
         <figure xlink:label="fig-0118-01" xlink:href="fig-0118-01a" number="162">
          <image file="0118-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0118-01"/>
          <caption xml:id="echoid-caption2" xml:space="preserve">Simpricium</caption>
         </figure>
        diantibus, quibus
         <reg norm="differunt" type="context">differũt</reg>
         <lb/>
        dictæ tres ſummæ compofi
         <lb/>
        tæ, cum ab vnaquaque
         <reg norm="con" type="context">cõ</reg>
         <lb/>
         <reg norm="poſitarum" type="context">poſitarũ</reg>
        ablatus fit nume-
         <lb/>
        rus .11. æqualiter, vnde ex
         <lb/>
        neceſſitate, permutando,
         <lb/>
         <reg norm="earum" type="context">earũ</reg>
        differentiæ
         <reg norm="relinquem" type="context">relinquẽ</reg>
         <lb/>
        dæ erant æquales inuicem
         <lb/>
        ex
         <ref id="ref-0017">.78. theoremate hu-
          <lb/>
         ius noſtri lib.</ref>
        ſummæ enim
         <lb/>
        compofitæ erant .71. 59. et
         <lb/>
        50. fimplices verò .60. 48.
         <lb/>
        et .39. differentes à primis
         <lb/>
        per .11. vt dictum eft, qua
         <lb/>
        re veritas ita manabit à compofitis, quemadmodum à fimplicibus, ſed à fimplici-
         <lb/>
        bus per ſe, & a compofitis per accidens vtiam iam videbimus.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s1367" xml:space="preserve">ANtiquorumigitur primus m odus vtitur regula detribus, hocordine, multi-
         <lb/>
        plicando ſcilicet ſecundum errorem, qui eft .9. cum differentia primarum par
         <lb/>
        tium pofitarum, quæ eft .2. & productum diuidendo per differentiam errorum, quæ
         <lb/>
        eft .12. proueniens poftea quod eft .1. cum dimidio additur hoc loco primæ parti ſe-
         <lb/>
        cundæ poſitionis.
         <reg norm="&c." type="unresolved">&c.</reg>
        quòd benè ſe habet. </s>
        <s xml:id="echoid-s1368" xml:space="preserve">Vbi animaduertendum eſt, quod ille
         <lb/>
        numerus .12. non eft accipiendus per ſe vt differentia errorum hoc eft .21. et .9. nifi
         <lb/>
        peràccidens, fed benè perfe, vt
         <reg norm="differentia" type="context">differẽtia</reg>
        inter .60. er .48. ſimplices ſummas, quem
         <lb/>
        admodum .9. in hoc propoſito eft differentia per ſe inter .48. et .39 per accidens ve-
         <lb/>
        ro inter .59. et .50.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s1369" xml:space="preserve">Cognoſcendum igitur eft mediante .24. quinti Eucli. quod eadem proportio
         <lb/>
        eft primæ ſummæ (ſimplicium dico) ad ſuam primam partem, quæ ſecundæ ſum-
         <lb/>
        mæ ad ſuam, & tertiæ ſummæ ad fuam fimiliter (vbi rectè etiam feciffent hoc in lo-
         <lb/>
        co antiqui ſi multiplicauiffent tertiam ſummam fim plicem cum prima parte prioris
         <lb/>
        fummæ fimplicis, & productum diuififfent per primam ſummam, vnde prima pars
         <lb/>
        quæſita tertiæ ſummæ orta fuiffet, abſque ullo negotio ipfius plus velminus) </s>
        <s xml:id="echoid-s1370" xml:space="preserve">Quare
         <lb/>
        habebimus tres terminos antecedentes ab vna parte, & tres terminos conſequen-
         <lb/>
        tesab alia parte continentes vnam
         <reg norm="eandemque" type="simple">eandemq́;</reg>
        proportionem, vnde ex .19. quinti,
         <lb/>
        vel .12. ſeptimi eorum differentiæ proportionales erunt, hoc eft,
         <reg norm="quod" type="simple">ꝙ</reg>
        eadem propor­ </s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>