Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.23. De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.]
[3.24. Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.]
[4. DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.]
[4.1. Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.]
[4.2. Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.]
[4.3. Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.]
[4.4. Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.]
[4.5. Exempla dictorum. CAP.V.]
[4.6. Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.]
[4.7. Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.]
[4.8. Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.]
[4.9. Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.]
[4.10. Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.]
[4.11. Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.]
[4.12. Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.]
[4.13. Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.]
[4.14. Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.]
[4.15. Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.]
[4.16. Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.]
[4.17. De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.]
[4.18. Quomodo dignoſcatur proportio uelocitatis duorum ſimilium corporum omogeniorum inaqualium. CAP. XVIII.]
[4.19. Quam ſit inanis ab Ariſtotele ſuſcepta demonſtratio quod uacuum non detur. CAP. XIX.]
[4.20. Non ſatis dilucidè Ariſtotelem de loco ratiocinatum fuiße. CAP. XX.]
[4.21. Vtrum bene Aristoteles ſenſerit de infinito. CAP. XXI.]
[4.22. Exagitatur ab Ariſtotele adductatemporis definitio. CAP. XXII.]
[4.23. Motum rectum eſſe continuum, uel dißentiente Ariſtotele. CAP. XXIII.]
[4.24. Idem uir grauisſimus an bene ſenſerit de motibus corporum uiolentis & natur alibus. CAP. XXIIII.]
[4.25. Motum rectum & natur alem non eſſe primo & per ſe quicquid Ariſtoteli uiſum ſit. CAP. XXV.]
[4.26. Omne corpus eſſe in loco proprio graue, ut Aristoteli placuit, non eft admittendum. CAP. XXVI.]
[4.27. Haud admittendam opinionem Principis Peripateticorum de circulo, & ſpbæra. CAP. XXVII.]
< >
page |< < (168) of 445 > >|
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div340" type="chapter" level="2" n="3">
      <div xml:id="echoid-div385" type="section" level="3" n="24">
       <pb o="168" n="180" file="0180" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0180"/>
      </div>
     </div>
     <div xml:id="echoid-div387" type="chapter" level="2" n="4">
      <head xml:id="echoid-head242" xml:space="preserve">DISPVTATIONES
       <lb/>
      DE QVIBVSDAM PLACITIS
       <lb/>
      ARISTOTELIS.</head>
      <p style="it">
       <s xml:id="echoid-s1997" xml:space="preserve">TANTA A eſt certè Ariſtotelis amplitudo at que authoritas, vt dif-
        <lb/>
       ficillimum ac periculoſum ſit quidpiam ſcribere contra quam
        <lb/>
       ipſe docuerit, & mihi præſertim, cui ſemper viſa est viri
        <lb/>
       illius ſapientia admirabilis. </s>
       <s xml:id="echoid-s1998" xml:space="preserve">Veruntamen studio veritatis im-
        <lb/>
       pulſus, cuius ipſe amore in ſeipſum ſiviueret excitaretur, in me
        <lb/>
       dium
        <reg norm="quædam" type="context">quædã</reg>
       proferre non dubitaui, in quibus me inconcußa mathematicæ philoſophiæ
        <lb/>
       baſis, cui ſemper inſiſto, ab eo dißentire coegit.</s>
      </p>
      <div xml:id="echoid-div387" type="section" level="3" n="1">
       <head xml:id="echoid-head243" style="it" xml:space="preserve">Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-
        <lb/>
       lium localium aliter tractauerit quam nos
        <lb/>
       ſentiamus.</head>
       <head xml:id="echoid-head244" xml:space="preserve">CAP.I.</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s1999" xml:space="preserve">VOlens Ariſtoreles probare vacuum non eſſe in rerum natura .8. cap. lib. 4. phy­
         <lb/>
        ſicorum ait, idem corpus per varia
         <reg norm="diuerſaque" type="simple">diuerſaq́;</reg>
        media, vt per
         <reg norm="aerem" type="context">aerẽ</reg>
        , & per
         <reg norm="aquam" type="context">aquã</reg>
         <lb/>
        ſi moueretur, proportionem velocitatis eiuſdem corporis per aerem, ei, quæ per
         <lb/>
        aquam fit, vnam
         <reg norm="eandemque" type="simple">eandemq́;</reg>
        futuram cum ea, quæ eſt ſubtilitatis aereę ad ſubtilitatem
         <lb/>
        aquæ. </s>
        <s xml:id="echoid-s2000" xml:space="preserve">In poſtrema autem parte eiuſdem capitis ſic ſcribit: </s>
        <s xml:id="echoid-s2001" xml:space="preserve">Nam cum ea quę ma-
         <lb/>
        iorem vel ponderis velleuitatis pręſtantiam habent, ſi ſimili ſigura ſint,
         <reg norm="ſpacium" type="context">ſpaciũ</reg>
        par,
         <lb/>
        & æquale, maiore celeritate conficere cernamus, ea quam magnitudines inter ſe ha
         <lb/>
        bent, proportione: </s>
        <s xml:id="echoid-s2002" xml:space="preserve">profectò idem etiam perinane fieret. </s>
        <s xml:id="echoid-s2003" xml:space="preserve">Aliam quoque rationem
         <lb/>
        proponit phyloſophus .2. cap. ſexti phyſicorum ſcribens eademmet proportione,
         <lb/>
        qua tempus diuiditur, magnitudinem etiam diuidi. </s>
        <s xml:id="echoid-s2004" xml:space="preserve">Sexto autem cap. primi de cœ-
         <lb/>
        lo ſcribit, tempora eandem proportionem habere, quam habentè conuerſo ponde-
         <lb/>
        ra; </s>
        <s xml:id="echoid-s2005" xml:space="preserve">vt ſi media pars vnius ponderis, vnius horæ ſpatio moueretur, vniuerſum pondus
         <lb/>
        in media hora moueretur. </s>
        <s xml:id="echoid-s2006" xml:space="preserve">Secundo cap. lib. 3. de cœlo duobus in locis apertè com­
         <lb/>
        monſtrat velocitatem corporis minoris, maiori corpori comparatam, in eadem exi-
         <lb/>
        ſtere proportione, in qua dicta corpora adinuicem relata exiſtunt. </s>
        <s xml:id="echoid-s2007" xml:space="preserve">Quinto cap. eiuſ­
         <lb/>
        dem lib. idem affirmat, exemplo ab igne deſumpto. </s>
        <s xml:id="echoid-s2008" xml:space="preserve">Ex alijs etiam plurimis locis
         <lb/>
        cognoſci poteſt, ſenſiſſe Ariſtotelem duo corpora eadem ſpecie, & figura prædita
         <lb/>
        eandem planè proportionem in ſuorum motuum velocitatibus, quam in ſuis ma-
         <lb/>
        gnitudinibus habent, retinere. </s>
        <s xml:id="echoid-s2009" xml:space="preserve">Alij quoque permulti eandem opinionem retinue
         <lb/>
        runt, &
         <reg norm="omnium" type="context">omniũ</reg>
        poſtremus Nicolaus Tartalea, ſecunda propoſitione vigeſiminoni
         <lb/>
        quæſiti octaui libri, vbi profitetur ſe demonſtratiuè probare hanc propoſitio-
         <lb/>
        nem veram exiſtere; </s>
        <s xml:id="echoid-s2010" xml:space="preserve">
         <reg norm="neque" type="simple">neq;</reg>
        videt quàm magna reſiſtentiarum ſit differentia, quætam
         <lb/>
        ex diuerſitate figurarum, quàm ex magnitudinum varietate exoriri poteſt; </s>
        <s xml:id="echoid-s2011" xml:space="preserve">quas qui
         <lb/>
        dem diuerſitates ne conſiderat quidem.</s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>