Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.23. De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.]
[3.24. Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.]
[4. DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.]
[4.1. Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.]
[4.2. Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.]
[4.3. Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.]
[4.4. Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.]
[4.5. Exempla dictorum. CAP.V.]
[4.6. Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.]
[4.7. Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.]
[4.8. Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.]
[4.9. Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.]
[4.10. Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.]
[4.11. Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.]
[4.12. Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.]
[4.13. Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.]
[4.14. Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.]
[4.15. Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.]
[4.16. Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.]
[4.17. De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.]
[4.18. Quomodo dignoſcatur proportio uelocitatis duorum ſimilium corporum omogeniorum inaqualium. CAP. XVIII.]
[4.19. Quam ſit inanis ab Ariſtotele ſuſcepta demonſtratio quod uacuum non detur. CAP. XIX.]
[4.20. Non ſatis dilucidè Ariſtotelem de loco ratiocinatum fuiße. CAP. XX.]
[4.21. Vtrum bene Aristoteles ſenſerit de infinito. CAP. XXI.]
[4.22. Exagitatur ab Ariſtotele adductatemporis definitio. CAP. XXII.]
[4.23. Motum rectum eſſe continuum, uel dißentiente Ariſtotele. CAP. XXIII.]
[4.24. Idem uir grauisſimus an bene ſenſerit de motibus corporum uiolentis & natur alibus. CAP. XXIIII.]
[4.25. Motum rectum & natur alem non eſſe primo & per ſe quicquid Ariſtoteli uiſum ſit. CAP. XXV.]
[4.26. Omne corpus eſſe in loco proprio graue, ut Aristoteli placuit, non eft admittendum. CAP. XXVI.]
[4.27. Haud admittendam opinionem Principis Peripateticorum de circulo, & ſpbæra. CAP. XXVII.]
< >
page |< < (184) of 445 > >|
IO. BABPT. BENED.
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div387" type="chapter" level="2" n="4">
      <div xml:id="echoid-div421" type="section" level="3" n="23">
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2198" xml:space="preserve">
         <pb o="184" rhead="IO. BABPT. BENED." n="196" file="0196" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0196"/>
        moueatur, clarum erit quod tale aliquid, nunquam quieſcet, etiam ſi ſit in quouis ex
         <lb/>
        tremo. </s>
        <s xml:id="echoid-s2199" xml:space="preserve">Ariſtotelis igitur opinio, tuta non eſt.</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div421" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0195-01" xlink:href="fig-0195-01a">
         <image file="0195-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0195-01"/>
        </figure>
       </div>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div423" type="section" level="3" n="24">
       <head xml:id="echoid-head289" style="it" xml:space="preserve">Idem uir grauisſimus an bene ſenſerit de motibus corporum
        <lb/>
       uiolentis & natur alibus.</head>
       <head xml:id="echoid-head290" xml:space="preserve">CAP. XXIIII.</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2200" xml:space="preserve">ARiſtoteles in fine .8. phyſicorum ſentit corpus per vim motum, & ſeparatum à
         <lb/>
        primo mouente, moueri, aut motum eſſe per aliquod tempus ab aere, aut ab
         <lb/>
        aqua, quæ ipſum
         <reg norm="ſequuntur" type="context">ſequũtur</reg>
        . quod fieri non poteſt; </s>
        <s xml:id="echoid-s2201" xml:space="preserve">quia imo aer, qui in locum defer-
         <lb/>
        tum à corpore ſubintrat ad fugandum vacuum, non ſolum hoc corpus non impellit,
         <lb/>
        ſed potius id cohibet à motu, quia aer per vim à corpore ducitur retrò, & diuiſus à
         <lb/>
        parte anteriori à dicto corpore, reſiſtit ſimiliter, & quantum dictus aer in dicta parte
         <lb/>
        condenſatur, tantum in poſteriori rarefit, vnde per vim ſeſe rarefaciens non permit-
         <lb/>
        tit, vt dictum corpus cum ea velocitate fugiat, cum qua aufugeret, quia omne agens
         <lb/>
        in agendo patitur. </s>
        <s xml:id="echoid-s2202" xml:space="preserve">Quamobrem cum aer à dicto corpore rapiatur, corpus quoque
         <lb/>
        ipſum ab aere rapitur. </s>
        <s xml:id="echoid-s2203" xml:space="preserve">Huiuſmodi autem rarefactio aeris, naturalis non eſt, ſed vio
         <lb/>
        lenta; </s>
        <s xml:id="echoid-s2204" xml:space="preserve">& hanc ob cauſam reſiſtit, & ad ſe trahit, ſed non ſufferente natura, vt inter
         <reg norm="vnum" type="context">vnũ</reg>
         <lb/>
        & aliud ex dictis corporibus reperiatur vacuum; </s>
        <s xml:id="echoid-s2205" xml:space="preserve">iccirco funt hæc ſemper contigua,
         <lb/>
        & mobile corpus aerem deſerere cum nequeat, eius velocitas impeditur. </s>
        <s xml:id="echoid-s2206" xml:space="preserve">Huiuſmo
         <lb/>
        di igitur corporis ſeparatim à primo mouente velo citas oritur à quadam naturali im
         <lb/>
        pręſſione, ex impetuofitate recepta à dicto mobili, quæ impręsſio & impetuoſitas,
         <lb/>
        in motibus rectis naturalibus continuò creſcit, cum perpetuò inſe cauſam
         <reg norm="mouentem" type="context context">mouẽtẽ</reg>
        ,
         <lb/>
        ideſt propenſionem eundi ad locum ei à natura asſignatum habeat. </s>
        <s xml:id="echoid-s2207" xml:space="preserve">Ariſto .8. cap.
         <lb/>
        primi lib. de cœlo, dicere non deberet
         <reg norm="qui" type="simple">ꝗ</reg>
        quantò propius accedit corpus ad
         <reg norm="terminum" type="context">terminũ</reg>
         <lb/>
        ad quem, tantò magis ſit velox; </s>
        <s xml:id="echoid-s2208" xml:space="preserve">ſed potius,
         <reg norm="qui" type="simple">ꝗ</reg>
        quantò longius diſtat à termino à quò
         <lb/>
        tantò velocius exiſtit. </s>
        <s xml:id="echoid-s2209" xml:space="preserve">quia tantò maior fit femper impræsfio, quantò magis moue-
         <lb/>
        tur naturaliter corpus, & continuò nouum impetum recipit, cum in fe motus caufam
         <lb/>
        contineat, quæ eſt inclinatio ad locum ſuum eundi, extra quem per vim confiftit.
         <lb/>
        </s>
        <s xml:id="echoid-s2210" xml:space="preserve">Neque etiam rectè ſeripſit Ariſto .9. cap. lib. 8. phyficorum et .2. lib. primi de cœlo
         <lb/>
        eſſe aliquem motum ex recto & circulari mixtum,
         <reg norm="qui" type="simple">ꝗ</reg>
        omninò imposſibile eſt.</s>
       </p>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div424" type="section" level="3" n="25">
       <head xml:id="echoid-head291" style="it" xml:space="preserve">Motum rectum & natur alem non eſſe primo & per ſe
        <lb/>
       quicquid Ariſtoteli uiſum ſit.</head>
       <head xml:id="echoid-head292" xml:space="preserve">CAP. XXV.</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2211" xml:space="preserve">MOtus rectus corporum naturalium ſurſum, aut dcorfum, non eft naturalis pri
         <lb/>
        mò & per ſe, quia motus naturalis perpetuus eſt, aut vt melius dicam, inceſ-
         <lb/>
        fabilis, & alius eſſe non poteft quàm circularis,
         <reg norm="nullaque" type="simple">nullaq́;</reg>
        pars cum fuo toto coniun-
         <lb/>
        cta, alium motum naturalem habere poteft, quàm eum, qui eft totius. </s>
        <s xml:id="echoid-s2212" xml:space="preserve">fi autem à ſuo
         <lb/>
        toto diuulfa atque difiuncta fit,
         <reg norm="libereque" type="simple">libereq́;</reg>
        vagetur, ſpontè, & quàm breuisſima poteft
         <lb/>
        via, ad locum,
         <reg norm="ſuitotius" type="simple">ſuitotiꝰ</reg>
        à natura ſtatutum proficiſcitur. </s>
        <s xml:id="echoid-s2213" xml:space="preserve">hic motus primò, & per fe di-
         <lb/>
        cti corporis, naturalis non eft, cum à caufa naturæ fuæ contraria fit generatus, ideft, </s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>