Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.13. Quòd Ariſtotelisratio in 6. quæſtione poſit a non ſit admittenda. CAP. XIII.]
[3.14. Quòdrationes ab Ariſtotele de octaua quæstione confictæ ſufficient es non ſint. CAP. XIIII.]
[3.15. Quod Aristotelis ratio none queſtionis admittendanon ſit. CAP. XV.]
[3.16. Quod Aristotelis rationes de decima queſtione ſint reijciende. CAP. XVI.]
[3.17. De uer a cauſa .12. questionis mechanice. CAP. XVII.]
[3.18. De decimatertia questione. CAP. XVIII.]
[3.19. De decimaquart a queſtione. CAP. XIX.]
[3.20. De uer a r atione .17. queſtionis. CAP. XX.]
[3.21. De uera & intrinſeca cauſa trocble arum. CAP. XXI.]
[3.22. Depropria cauſa .24. quæſtionis. CAP. XXII.]
[3.23. De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.]
[3.24. Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.]
[4. DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.]
[4.1. Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.]
[4.2. Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.]
[4.3. Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.]
[4.4. Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.]
[4.5. Exempla dictorum. CAP.V.]
[4.6. Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.]
[4.7. Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.]
[4.8. Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.]
[4.9. Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.]
[4.10. Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.]
[4.11. Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.]
[4.12. Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.]
[4.13. Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.]
[4.14. Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.]
[4.15. Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.]
[4.16. Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.]
[4.17. De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.]
< >
page |< < (25) of 445 > >|
THEOREM. ARIT.
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div7" type="chapter" level="2" n="1">
      <div xml:id="echoid-div83" type="math:theorem" level="3" n="38">
       <p>
        <s xml:id="echoid-s343" xml:space="preserve">
         <pb o="25" rhead="THEOREM. ARIT." n="37" file="0037" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0037"/>
        noni,
         <reg norm="hocque" type="simple">hocq́;</reg>
        rectangulum
         <var>.g.r.</var>
        quadratum eſt primi numeri propoſiti ex .19. theo-
         <lb/>
        remate huius libri,
         <reg norm="itaque" type="simple">itaq;</reg>
        cognitum erit. </s>
        <s xml:id="echoid-s344" xml:space="preserve">vnà etiam gnomon
         <var>.u.g.t.</var>
        cognoſcetur,
         <lb/>
        quare totum quadratum
         <var>.g.y.</var>
         <reg norm="eiusque" type="simple">eiusq́;</reg>
        radix
         <var>.b.g.</var>
        manifęſta erit, cui coniuncta
         <var>.q.b.</var>
         <lb/>
        data, maius quadratum
         <var>.q.g.</var>
        cognoſcetur, ex qua
         <var>.b.g.</var>
        detracta
         <var>.b.i.</var>
        data, cogno-
         <lb/>
        ſcetur
         <var>.i.g.</var>
        quadratum minus conſequenter, etiam eorum radices notæ erunt.</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div83" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0036-02" xlink:href="fig-0036-02a">
         <image file="0036-02" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0036-02"/>
        </figure>
       </div>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div85" type="math:theorem" level="3" n="39">
       <head xml:id="echoid-head55" xml:space="preserve">THEOREMA
        <num value="39">XXXIX</num>
       .</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s345" xml:space="preserve">
         <emph style="sc">ALia</emph>
        etiam ratione idipſum definiri poteſt, prætermiſſa antiquorum via,
         <lb/>
        nempe multiplicatis in ſemetipſis primo & ſecundo, numeris propoſitis, qua-
         <lb/>
         <reg norm="druplicatoque" type="simple">druplicatoq́;</reg>
        quadrato primi, qua ſumma coniuncta cum quadrato ſecundi nume-
         <lb/>
        ri, & ex hac altera ſumma eruta radice quadrata, ex qua detracto ſecundo nume-
         <lb/>
        ro, & è reliquo ſumpto dimidio, quod erit
         <reg norm="quadratum" type="context">quadratũ</reg>
        minus, quo detracto ex radi-
         <lb/>
        ce poſtremo iuncta, ſupererit quadrarum maius.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s346" xml:space="preserve">Exempli gratia, ſi proponeretur numerus .8. cui productum duorum numerorum
         <lb/>
        quæſitorum æquandum eſt, proponeretur idem .12. cui differentia quadratorum
         <lb/>
        duorum numerorum æqualis eſſe debet. </s>
        <s xml:id="echoid-s347" xml:space="preserve">Iubeo primum numerum, nempe .8. in ſe
         <lb/>
        ipſum multiplicari, ex quo exurget .64. pro numero ſui quadrati, quod quadru-
         <lb/>
        plicari volo,
         <reg norm="eritque" type="simple">eritq́;</reg>
        productum .256. quod cenſeo
         <reg norm="coniungendum" type="context">coniũgendum</reg>
        cum quadrato ſe-
         <lb/>
        cundi numeri propoſiti, nempe .144.
         <reg norm="eritque" type="simple">eritq́;</reg>
        ſumma .400. ex quaſumetur radix, ſci
         <lb/>
        licet .20. & ex hac detrahetur ſecundus numerus .12.
         <reg norm="reſiduique" type="simple">reſiduiq́;</reg>
        dimidium, nempe
         <num value="4">.
          <lb/>
         4.</num>
        pro quadrato minore, quo in ſummam collecto cum, 12. dabit quadratum
         <lb/>
        maius .16.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s348" xml:space="preserve">Cuius ſpeculationis cauſa, quadratum maius per lineam
         <var>.q.g.</var>
        minus per
         <var>.g.p.</var>
        ſi-
         <lb/>
        gnificetur: </s>
        <s xml:id="echoid-s349" xml:space="preserve">ſuper integram autem
         <var>.q.p.</var>
        erigatur quadratum integrum
         <var>.d.p.</var>
        diuiſum,
         <lb/>
        vt quadratum
         <var>.f.g.</var>
        vigeſimiſeptimi theorematis huius libri, (idipſum accideret di-
         <lb/>
        uiſo quadrato modo octauæ ſecundi Euclidis) quæ quidem diuiſio, eſt via quatuor
         <lb/>
        productorum
         <var>.q.g.</var>
        in
         <var>.g.p.</var>
        è quibus vnum ſit
         <var>.g.r.</var>
        quod erit cognitum ex .19. theore
         <lb/>
        mate cum ſit
         <reg norm="quadratum" type="context">quadratũ</reg>
        primi numeri ppoſiti, ex quo illa quatuor cognita
         <reg norm="erunt" type="context">erũt</reg>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s350" xml:space="preserve">Iam
         <lb/>
        verò ſi cogitemus
         <var>.q.p.</var>
        ſectam in puncto
         <var>.t.</var>
        ita vt
         <var>.q.t.</var>
        æqualis ſit
         <var>.p.g.</var>
        dabitur differen
         <lb/>
        tia
         <var>.t.g.</var>
        cognita, vt radix quadrati
         <var>.e.o.</var>
        cum ex præſup-
         <lb/>
        poſito
         <var>.r.n.</var>
        æqualis ſit
         <var>.q.g.</var>
        et
         <var>.r.e</var>
        :
         <var>g.p.</var>
        ex quo etiam
         <var>.q.t.</var>
         <lb/>
         <anchor type="figure" xlink:label="fig-0037-01a" xlink:href="fig-0037-01"/>
        ita pariter
         <var>.e.n.t.g.</var>
        æqualis erit. </s>
        <s xml:id="echoid-s351" xml:space="preserve">Collecto
         <reg norm="itaque" type="simple">itaq;</reg>
        quadra
         <lb/>
        to
         <var>.e.o.</var>
        ipſius
         <var>.t.g.</var>
        cum quadruplo
         <var>.g.r</var>
        : cognitum erit
         <lb/>
        quadratum
         <var>.d.p.</var>
        ipſius
         <var>.q.p.</var>
        </s>
        <s xml:id="echoid-s352" xml:space="preserve">quare cognoſcetur
         <var>.q.p.</var>
        de
         <lb/>
        quo numero detracta differétia quadratorum cognita
         <var>.
          <lb/>
         t.g.</var>
        ſupererit aggregatum
         <var>.p.g.</var>
        et
         <var>.q.t.</var>
        cognitum. </s>
        <s xml:id="echoid-s353" xml:space="preserve">Qua-
         <lb/>
        re ex conſequenti, dimidium aggregati, nempe
         <var>.g.p.</var>
         <lb/>
        cognoſcetur, tanquam minus duorum quadratorum.
         <lb/>
        </s>
        <s xml:id="echoid-s354" xml:space="preserve">cui iuncta
         <var>.g.t.</var>
        aut detracta
         <var>.p.g.</var>
        ex
         <var>.p.q.</var>
        quadratum
         <var>.q.
          <lb/>
         g.</var>
        maius cognitum remanebit.</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div85" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0037-01" xlink:href="fig-0037-01a">
         <image file="0037-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0037-01"/>
        </figure>
       </div>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div87" type="math:theorem" level="3" n="40">
       <head xml:id="echoid-head56" xml:space="preserve">THEOREMA
        <num value="40">XL</num>
       .</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s355" xml:space="preserve">CVR ijs, qui volunt duos eiuſmodi numeros inuenire, vt eorum maior mi-
         <lb/>
        norem, numero propoſito ſuperet, & productum vnius in alterum, alteri nu-
         <lb/>
        mero propoſito adęquetur, conſultiſsimum ſit dimidium primi numeri propoſiti, </s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>