Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.13. Quòd Ariſtotelisratio in 6. quæſtione poſit a non ſit admittenda. CAP. XIII.]
[3.14. Quòdrationes ab Ariſtotele de octaua quæstione confictæ ſufficient es non ſint. CAP. XIIII.]
[3.15. Quod Aristotelis ratio none queſtionis admittendanon ſit. CAP. XV.]
[3.16. Quod Aristotelis rationes de decima queſtione ſint reijciende. CAP. XVI.]
[3.17. De uer a cauſa .12. questionis mechanice. CAP. XVII.]
[3.18. De decimatertia questione. CAP. XVIII.]
[3.19. De decimaquart a queſtione. CAP. XIX.]
[3.20. De uer a r atione .17. queſtionis. CAP. XX.]
[3.21. De uera & intrinſeca cauſa trocble arum. CAP. XXI.]
[3.22. Depropria cauſa .24. quæſtionis. CAP. XXII.]
[3.23. De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.]
[3.24. Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.]
[4. DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.]
[4.1. Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.]
[4.2. Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.]
[4.3. Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.]
[4.4. Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.]
[4.5. Exempla dictorum. CAP.V.]
[4.6. Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.]
[4.7. Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.]
[4.8. Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.]
[4.9. Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.]
[4.10. Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.]
[4.11. Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.]
[4.12. Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.]
[4.13. Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.]
[4.14. Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.]
[4.15. Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.]
[4.16. Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.]
[4.17. De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.]
< >
page |< < (26) of 445 > >|
IO. BAPT. BENED.
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div7" type="chapter" level="2" n="1">
      <div xml:id="echoid-div87" type="math:theorem" level="3" n="40">
       <p>
        <s xml:id="echoid-s355" xml:space="preserve">
         <pb o="26" rhead="IO. BAPT. BENED." n="38" file="0038" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0038"/>
        numerum inquam, cui differentia duorum quæſitorum æquanda eſt, in ſeipſum
         <lb/>
        multiplicare, atque huic quadrato, ſecundum numerum propoſitum iungere, cui,
         <lb/>
        productum numerorum quæſitorum æquale eſſe debet, & ex hac ſumma eruere qua
         <lb/>
        dratam radicem, quæ coniuncta dimidio primi numeri propoſiti, dabit maiorem
         <lb/>
        duorum numerorum & ex eadem radice detracto dimidio primi numeri, minorem
         <lb/>
        numerum duorum quæſitorum.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s356" xml:space="preserve">Exempli gratia, ſi proponeretur .12. cui differentia vnius numeri ab altero æqua-
         <lb/>
        ri deberet, tum proponeretur .64. cui productum multiplicationis duorum quæſi-
         <lb/>
        torum ſimul
         <reg norm="æquandum" type="context">æquãdum</reg>
        eſſet. </s>
        <s xml:id="echoid-s357" xml:space="preserve">Dimidium primi numeri in ſeipſum multiplicaremus,
         <lb/>
         <reg norm="proueniretque" type="simple">proueniretq́;</reg>
         <reg norm="quadratum" type="context">quadratũ</reg>
        .36. cui coniuncto ſecundo, nempe .64. totum eſſet .100.
         <lb/>
        ex quo detracta quadrata radice .10. etipſi coniuncto ſenario, dimidio primi nume
         <lb/>
        ri, & ex eadem detracto eodem dimidio .6. pro maiore numero proueniret .16. &
         <lb/>
        pro minore .4.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s358" xml:space="preserve">Cuius rei ſpeculatio hæc eſt. </s>
        <s xml:id="echoid-s359" xml:space="preserve">Sit
         <var>.e.o.</var>
        differentia cognita duorum incognitorum
         <lb/>
        numerorum
         <var>.a.o.</var>
        et
         <var>.a.e.</var>
        quorum productum datum ſiue cognitum ſit
         <var>.a.s</var>
        : conſide-
         <lb/>
        remus nunc
         <var>.e.i.</var>
        dimidium
         <var>.e.o.</var>
        datæ differentiæ, & ex compoſito
         <var>.a.i.</var>
        imaginetur
         <lb/>
        quadratum
         <var>.a.x.</var>
        in quo protracta ſit
         <var>.t.u.</var>
        æquidiſtans lateri
         <var>.a.i.</var>
        & tam ab ipſa
         <var>.a.i.</var>
        re
         <lb/>
        mota, quam
         <var>.x.i.</var>
        ab
         <var>.s.e.</var>
        vnde
         <var>.t.e.</var>
        quadratum erit
         <var>.e.i.</var>
         <lb/>
        dimidiæ ſcilicet differentiæ datæ
         <var>.e.o.</var>
        et
         <var>.t.n.</var>
        rectan-
         <lb/>
         <anchor type="figure" xlink:label="fig-0038-01a" xlink:href="fig-0038-01"/>
        gulum æquale erit rectangulo
         <var>.n.c.</var>
        vt cuilibet licet
         <lb/>
        per ſe conſiderare, vnde ſequitur gnomonem
         <var>.e.r.t.</var>
         <lb/>
        æqualem eſſe producto
         <var>.a.s.</var>
        ideo cognitus, qui
         <reg norm="quidem" type="context">quidẽ</reg>
         <lb/>
        gnomon, ſi coniunctus fuerit quadrato
         <var>.e.t.</var>
        cognito
         <lb/>
        ex radice
         <var>.e.i.</var>
        cognita (vt dimidia toralis differentię
         <var>.
          <lb/>
         e.o.</var>
        datæ) habebimus quadratum totale
         <var>.a.x.</var>
        cogni-
         <lb/>
        tum, & ita eius radicem
         <var>.a.i.</var>
        cognitam & reliqua om
         <lb/>
        nia conſequenter quæ quidem ſpeculatio eadem eſt
         <lb/>
        quæ .6. ſecundi ſeu .8. noni Euclidis.</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div87" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0038-01" xlink:href="fig-0038-01a">
         <image file="0038-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0038-01"/>
        </figure>
       </div>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s360" xml:space="preserve">Poteris tamen ex modo & rationibus præceden-
         <lb/>
        ti theoremate allatis, hocipſum concludere.</s>
       </p>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div89" type="math:theorem" level="3" n="41">
       <head xml:id="echoid-head57" xml:space="preserve">THEOREMA
        <num value="41">XLI</num>
       .</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s361" xml:space="preserve">CVR ij, qui aliquo propoſito numero, inuenturi ſunt duos numeros inter ſe
         <lb/>
        differentes, quorum quadratorum ſumma altero numero propoſito æqualis
         <lb/>
        ſit, rectè primum numerum propoſitum in ſeipſum multiplicant, quod quadratum
         <lb/>
        exſecundo numero
         <reg norm="detrahunt" type="context">detrahũt</reg>
        , & dimidium reſidui ſumunt, quod productum erit
         <lb/>
        multiplicationis duorum numerorum interſe, in reliquis præcedentis theorematis
         <lb/>
        ordinem ſequuntur.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s362" xml:space="preserve">Exempli gratia, ſi proponeretur .12. tanquam numerus, cui differentia duorum
         <lb/>
        numerorum quæſitorum æquanda eſt, proponerentur præterea .272. quibus ſum-
         <lb/>
        ma quadratorum duorum numerorum quæſitorum æquari deberet, oporteret ſanè
         <lb/>
        primum numerum, nempe .12. in ſeipſum multiplicare, cuius
         <reg norm="quadratum" type="context">quadratũ</reg>
        hoc loco
         <lb/>
        eſſet .144. atque hoc detrahere ex ſecundo numero, ſupereſſet .128. ſumpto
         <lb/>
        deinde dimidio huiuſce numeri, népe .64. producto in quam duorum numerorum
         <lb/>
         <reg norm="quæſitorum" type="context">quæſitorũ</reg>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s363" xml:space="preserve">Cum hoc .64. proſtea et duodenario primo propoſito numero, præceden
         <lb/>
        tis theorematis ordinem ſequeremur.</s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>