Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.13.] Quòd Ariſtotelisratio in 6. quæſtione poſit a non ſit admittenda. CAP. XIII.
[3.14.] Quòdrationes ab Ariſtotele de octaua quæstione confictæ ſufficient es non ſint. CAP. XIIII.
[3.15.] Quod Aristotelis ratio none queſtionis admittendanon ſit. CAP. XV.
[3.16.] Quod Aristotelis rationes de decima queſtione ſint reijciende. CAP. XVI.
[3.17.] De uer a cauſa .12. questionis mechanice. CAP. XVII.
[3.18.] De decimatertia questione. CAP. XVIII.
[3.19.] De decimaquart a queſtione. CAP. XIX.
[3.20.] De uer a r atione .17. queſtionis. CAP. XX.
[3.21.] De uera & intrinſeca cauſa trocble arum. CAP. XXI.
[3.22.] Depropria cauſa .24. quæſtionis. CAP. XXII.
[3.23.] De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.
[3.24.] Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.
[4.] DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.
[4.1.] Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.
[4.2.] Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.
[4.3.] Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.
[4.4.] Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.
[4.5.] Exempla dictorum. CAP.V.
[4.6.] Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.
[4.7.] Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.
[4.8.] Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.
[4.9.] Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.
[4.10.] Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.
[4.11.] Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.
[4.12.] Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.
[4.13.] Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.
[4.14.] Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.
[4.15.] Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.
[4.16.] Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.
[4.17.] De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.
< >
page |< < (35) of 445 > >|
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div7" type="chapter" level="2" n="1">
      <div xml:id="echoid-div113" type="math:theorem" level="3" n="55">
       <pb o="35" rhead="THEOREM. ARIT." n="47" file="0047" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0047"/>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s467" xml:space="preserve">Sumantur enimtres numeri continui proportionales, cuiuſcunque denique pro
         <lb/>
        portionalitatis, qui in ſummam colligantur, ac poſtmodum, regula de trib. dica-
         <lb/>
        mus. </s>
        <s xml:id="echoid-s468" xml:space="preserve">Si ſumma hæc primo numero propoſito in tres partes diuidendo reſpondet,
         <lb/>
        cuireſpondebit vna ex tribus partibus huiuſcę
         <reg norm="summæ" type="context">sũmæ</reg>
        ? </s>
        <s xml:id="echoid-s469" xml:space="preserve">idem dereliquis duabus pa
         <unsure/>
        rti
         <lb/>
        bus dico.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s470" xml:space="preserve">Exempli gratia, ſi proponatur numerus .57. diuidendus in tres continuas partes
         <lb/>
        proportionales proportione ſeſquialtera, tres numeros in eiuſmodi proportio-
         <lb/>
        nalitate diſtinctos ſumemus, vt potè .4. 6. 9. qui in ſummam collecti dabunt
         <reg norm="ſum- mam" type="context">ſum-
          <lb/>
         mã</reg>
        .19.
         <reg norm="dicemusque" type="simple">dicemusq́;</reg>
        ſi .19. dant .4. quid
         <reg norm="dabunt" type="context">dabũt</reg>
        .57? </s>
        <s xml:id="echoid-s471" xml:space="preserve">vnde proueniens vnius partis erit
         <num value="12">.
          <lb/>
         12</num>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s472" xml:space="preserve">Tum ſi dicamus, ſi .19. dat .6. quid dabit .57? </s>
        <s xml:id="echoid-s473" xml:space="preserve">nempe dabit .18. </s>
        <s xml:id="echoid-s474" xml:space="preserve">Poſtremò, ſi
         <num value="19">.
          <lb/>
         19.</num>
        dat .9. quid dabit .57? </s>
        <s xml:id="echoid-s475" xml:space="preserve">nempe .26. atque ita dabitur .18. cuius quadratum æqua-
         <lb/>
        bitur producto reliquarum duarum partium inter ſe.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s476" xml:space="preserve">Quod vt ſciamus, numerus propoſitus in tres quaſlibet partes diuidendus ſi-
         <lb/>
        gnificetur linea
         <var>.a.d.</var>
        tres autem numeri dictæ proportionalitatis, lineis
         <var>.e.f</var>
        :
         <var>f.g.</var>
         <lb/>
        et
         <var>.g.h.</var>
        directè inter ſe coniunctis denotentur. </s>
        <s xml:id="echoid-s477" xml:space="preserve">Cogitemus pariter lineam
         <var>.d.a.</var>
        in
         <lb/>
        tres partes diuiſam
         <var>.a.b</var>
        :
         <var>b.c.</var>
        et
         <var>.c.d.</var>
        eadem cum cæteris proportionalitate, </s>
        <s xml:id="echoid-s478" xml:space="preserve">tunc ea-
         <lb/>
        dem erit proportio
         <var>.a.d.</var>
        ad quamlibet ſuarum partium, quæ eſt
         <var>.e.h.</var>
        ad reſponden
         <lb/>
        tem ipſius in
         <var>.a.d</var>
        : Verbi gratia reſpondentem
         <var>.a.b.</var>
        ipſi
         <var>.e.f.</var>
        et
         <var>.b.c</var>
        :
         <var>f.g.</var>
        et
         <var>.c.d</var>
        :
         <var>g.h</var>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s479" xml:space="preserve">Di
         <lb/>
        co enim quòd ita ſe habebit
         <var>.a.d.</var>
        ad
         <var>.c.d.</var>
        ſicut
         <var>.e.h.</var>
        ad
         <var>.g.h</var>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s480" xml:space="preserve">Nam cum ſic ſe habeat
         <var>.a.
          <lb/>
         b.</var>
        ad
         <var>.b.c.</var>
        ſicut
         <var>.e.f.</var>
        ad
         <var>.f.g.</var>
        ex præſuppoſito, permutando ſic ſe habebit
         <var>.a.b.</var>
        ad
         <var>.e.f.</var>
        ſi-
         <lb/>
        cut
         <var>.b.c.</var>
        ad
         <var>.f.g.</var>
        & eadem ratione ſic ſe habe-
         <lb/>
        bit
         <var>.c.d.</var>
        ad
         <var>.g.h.</var>
        ſicut
         <var>.b.c.</var>
        ad
         <var>.f.g.</var>
        &
         <reg norm="conſequen- ter" type="context">cõſequen-
          <lb/>
          <figure xlink:label="fig-0047-01" xlink:href="fig-0047-01a" number="64">
           <image file="0047-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0047-01"/>
          </figure>
         ter</reg>
        ſicut
         <var>.a.b.</var>
        ad
         <var>.e.f.</var>
        ex quo ex .13. quinti ſic
         <lb/>
        ſe habebit tota
         <var>.a.d.</var>
        ad totam
         <var>.e.h.</var>
        ſicut
         <var>.c.d.</var>
         <lb/>
        ad
         <var>.g.h.</var>
        aut
         <var>.b.c.</var>
        ad
         <var>.f.g.</var>
        aut
         <var>.a.b.</var>
        ad
         <var>.e.f.</var>
        per-
         <lb/>
        mutando itaque propoſitum manifeſtum erit, ipſum autem productum
         <var>.a.b.</var>
        in
         <var>.c.b.</var>
         <lb/>
        æquale erit quadrato
         <var>.b.c.</var>
        ex .15. fexti aut .20. ſeptimi.</s>
       </p>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div115" type="math:theorem" level="3" n="56">
       <head xml:id="echoid-head72" xml:space="preserve">THEOREMA
        <num value="56">LVI</num>
       .</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s481" xml:space="preserve">
         <emph style="sc">VEteres</emph>
        aliud quoque problema indeterminatum propoſuerunt, quod ex
         <lb/>
        more ratione à me definietur, eſt autem eiuſmodi.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s482" xml:space="preserve">Quomodo propoſitus numerus in tres eiuſmodi partes diuidatur, vt
         <reg norm="quadratum" type="context">quadratũ</reg>
         <lb/>
        vnius æquale fit fummæ quadratorum reliquarum duarum partium.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s483" xml:space="preserve">Hoc vt efficiamus tria quadrata ſeparata ſumamus,
         <reg norm="quorum" type="context">quorũ</reg>
         <reg norm="vnum" type="context">vnũ</reg>
        æquale ſit reliquis
         <lb/>
        duobus; </s>
        <s xml:id="echoid-s484" xml:space="preserve">
         <reg norm="eorum" type="context">eorũ</reg>
         <reg norm="autem" type="context">autẽ</reg>
        radices in ſummam ſimul colligantur, tum regulam de tribus ſe
         <lb/>
        quemur, ratione præcedenti theoremate demonſtrata, & rectè vt infra docebimus,
         <lb/>
        quod autem dico de quadratis, etiam de cubis, & quibuſuis dignitatibus aſſero.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s485" xml:space="preserve">Exempli gratia, ſi numerus diuiſibilis proponatur .30. in tres eiuſmodi partes di
         <lb/>
        uidendus, vt quadratum vnius æquale ſit ſummæ quadratorum reliquarum duarum
         <lb/>
        partium, in primis radices trium quadratorum ſumemus, ſic quomodocunque ſe
         <lb/>
        habentes, vt maius ipſorum æquale ſit ſummæ reliquorum duorum, verbi gratia .25.
         <lb/>
        16. et .9. nempe .5. 4. et .3. quæ ſi colligantur in ſummam efficiunt .12. </s>
        <s xml:id="echoid-s486" xml:space="preserve">Tum ex regu-
         <lb/>
        la de tribus dicemus, ſi .12. reſpondet .30: </s>
        <s xml:id="echoid-s487" xml:space="preserve">cui, 5. radix maior reſpondebit? </s>
        <s xml:id="echoid-s488" xml:space="preserve">nem-
         <lb/>
        pe .12. cum dimidio.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s489" xml:space="preserve">Deinde ſi dixerimus ſi .12. valet .30. quid valebit .4. radix media? </s>
        <s xml:id="echoid-s490" xml:space="preserve">nempe vale-
         <lb/>
        bit .10. tertia autem minor .7. cum dimidio. </s>
        <s xml:id="echoid-s491" xml:space="preserve">Itaquetota ſumma erit .30. & quadra- </s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>