Source Information

Pan, Xuezuo 潘學祖, Hui tong ji qi tu shuo 會通機器圖說, Guangxu xin si nian [1881] 光緒辛巳年

Digitized copy: Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Digitized by: Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Copyright: (images) Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Close window