Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[131. Figure]
[132. Figure]
[133. Figure]
[134. Figure]
[135. Figure]
[136. Figure]
[137. Figure]
[138. Figure]
[139. Figure]
[140. Figure]
[141. Figure]
[142. Figure]
[143. Figure]
[144. Figure]
[145. Figure]
[146. Figure]
[147. Figure]
[148. Figure]
[149. Figure]
[150. Figure]
[151. Figure]
[152. Figure]
[153. Figure]
[154. Figure]
[155. Figure]
[156. Figure]
[157. Figure]
[158. Figure]
[159. Figure]
[160. Figure]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002426">
        <pb pagenum="461" xlink:href="010/01/469.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg624"/>
        <lb/>
       dientur eodem tempore ex B prædictis duabus velo­
        <lb/>
       citatibus H, & M duæ æquales moles aquæ O, & R;
        <lb/>
       ſi verò moles O fluat eodem tempore velocitate H
        <lb/>
       maiori, quam M, erit quoque aqua O maior, quàm̨
        <lb/>
       R, & ſi velocitas H minor fuerit quàm M, erit etiam
        <lb/>
       moles aquæ O minor quàm R, cùm eodem tempore
        <lb/>
       ex foramine B
        <expan abbr="fluãt">fluant</expan>
       ; quia verò ſunt quatuor quanti­
        <lb/>
       tates M, N, R, S, & ſumuntur duæ aliæ quantitates H,
        <lb/>
       & O habentes quamlibet, & eamdem commenſura­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg625"/>
        <lb/>
       bilem proportionem
        <expan abbr="conſequẽtibus">conſequentibus</expan>
       N, & S; ſuntque
        <lb/>
       vnà æquales, vel vnà maiores, aut minores antece­
        <lb/>
       dentibus ordinatæ, igitur M ad N eamdem propor­
        <lb/>
       tionem habebit, quam R ad S. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002427">
        <margin.target id="marg623"/>
       Ex pręceden
        <lb/>
       ti prima ſup
        <lb/>
       poſitione.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002428">
        <margin.target id="marg624"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002429">
        <margin.target id="marg625"/>
       Noſtr. Enel.
        <lb/>
       reſtitut. lib.
        <lb/>
       3. prop. 23.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002430">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCXXI.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002431">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Ex eiſdem fistulis temporibus æqualibus fluent aquæ moles
        <lb/>
       ſubduplicatam
        <expan abbr="proportionẽ">proportionem</expan>
       habentes altitudinum
        <expan abbr="earũ">earum</expan>
       .
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002432">SInt duę inæquales fiſtulæ AB maior, & CD minor
        <lb/>
       perpendicularitèr ad horizontem erectæ, eorum
        <lb/>
       foramina infima B, & D æqualia ſint inter ſe, & ſem­
        <lb/>
       per fiſtularum plenitudine perſeue­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.469.1.jpg" xlink:href="010/01/469/1.jpg"/>
        <lb/>
       rante, eodem tempore T egrediatur
        <lb/>
       ex foramine B moles aquæ R, at ex
        <lb/>
       foramine D alia moles aquæ S, & ſe­
        <lb/>
       cetur altitudo EB media proportio­
        <lb/>
       nalis inter altitudines AB, & CD;
        <lb/>
       patet AB ad EB proportionem ſub­
        <lb/>
       duplicatam habere eius, quam ha­
        <lb/>
       bet AB ad CD; dico, quòd moles a­
        <lb/>
       quæ R ad molem S eodem tempore </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>