Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.13.] Quòd Ariſtotelisratio in 6. quæſtione poſit a non ſit admittenda. CAP. XIII.
[3.14.] Quòdrationes ab Ariſtotele de octaua quæstione confictæ ſufficient es non ſint. CAP. XIIII.
[3.15.] Quod Aristotelis ratio none queſtionis admittendanon ſit. CAP. XV.
[3.16.] Quod Aristotelis rationes de decima queſtione ſint reijciende. CAP. XVI.
[3.17.] De uer a cauſa .12. questionis mechanice. CAP. XVII.
[3.18.] De decimatertia questione. CAP. XVIII.
[3.19.] De decimaquart a queſtione. CAP. XIX.
[3.20.] De uer a r atione .17. queſtionis. CAP. XX.
[3.21.] De uera & intrinſeca cauſa trocble arum. CAP. XXI.
[3.22.] Depropria cauſa .24. quæſtionis. CAP. XXII.
[3.23.] De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.
[3.24.] Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.
[4.] DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.
[4.1.] Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.
[4.2.] Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.
[4.3.] Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.
[4.4.] Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.
[4.5.] Exempla dictorum. CAP.V.
[4.6.] Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.
[4.7.] Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.
[4.8.] Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.
[4.9.] Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.
[4.10.] Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.
[4.11.] Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.
[4.12.] Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.
[4.13.] Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.
[4.14.] Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.
[4.15.] Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.
[4.16.] Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.
[4.17.] De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.
< >
page |< < (92) of 445 > >|
10492IO. BAPT. BENED. ipſorum prochictorum per ſummam lucri hoc eſt per .60. vnde multiplicatio primi
producti erit .2190000. multiplicatio verò ſecundi producti erit .795000. tertij po
ſtca erit .247500. quarum multiplicationum vnaquæque diuidatur per ſummam
53875. productorit, & proueniet ex prima diuiſione .40. cum fractis .35000. vnius in-
tegri diuiſi in partes .53875. quod erit lucrum primi, prouentus autem ſecundæ di-
uiſionis erit .14. cum fractis .41050. vnius integri diuiſi in partes .53875. lucrum ſecu­
di.
prouentus verò quartæ diuiſionis erit .4. cum fractis .32000. vnius integri, vt ſu
pra diuiſi in partes .53875. hoc eſt lucrum tertij.
Cuius rei ſpeculatio ex ſe in ſub ſcripta figura patet, vbi .a.q. ſignificat numerum
dierum totius anni pro primo mercatore .q.n. autem ſignificat numerum dierum ſe
cundi mercatoris .e.q. poſteà ſignificat numerum dierum tertij ſit etiam .s.a. pro nu-
mero denariorum primi, et .o.n. pro numero ſecundi, et .e.t. pro numero
tertij, productum autem .q.s. ſignificet valorem primi lucri, et .q.o. ſecundi,
et .q.t. tertij .x.y. autem ſignificet ſummam lucri omnium, et .x.i. ſignificet
partem primi, et .i.p. ſecundi, et .p.y. tertij.
vnde clarè patebit ex communi
ſcientia quòd eadem proportio erit .x.y. ad .x.i. quæ aggregati omnium producto-
rum .q.s: q.o. et .q.t. ad .q.s. & ita .x.y. ad .i.p. vt aggregati dictiad .q.o. et .x.y. ad .p.y.
vt dicti aggregati ad .q.t.
Rectè igitur ex regula de tribus multiplicatio .q.s. in .x.y.
diuiditur per aggregatum omnium
143[Figure 143] productorum, ita vt ſi aliquis dice-
ret, ſi ex dicto aggregato, prouenit
x.y. quid proueniet vnicuique illo-
rum
productorum.
Nam ſi numerus dena-
riorum ſecundi æqualis eſſet numero
a.s. primi vt putà. n.b.
tunc eius lucrum
ſignificaretur à rectangulo .q.b. & ita
de tertio dico quod ſignificaretur à re-
ctangulo
.q.c. vel ſi ſiantibus ijſdem denariorum quantitatibus .n.o. et .e.t. omnes ſuas pe-
cunias eodem tempore poſuiſſent,
tunc rectangula ſignificantia eorum lucra eſlent
q.s.q.d. et .q.f. ſed cum nec eodem tempore, nec eandem quantitatem poſueruntre
ctè eorum lucra ſignificantur à rectangulis .q.s.q.o. et .q.t. quod ex prima .6. vel .18. aut .
19.
ſeptimi ratiocinando clarè patebit.
THEOREMA CXXXVIII.
NIcolaus Tartalea in primo libro vltimæ partis numerorum ad .35. quæſitum
docet inuenire quantitatem laterum vnius propoſiti trianguli, cuius la-
rerum proportio nobis data ſit ſimul cum area ſuperſiciali ipſius trianguli, ſed quia
ipſe Tartalea vtiturregula algebræ, mihi viſum eſt breuiori methodo hoc idein fa
cere, & etiam vniuerſaliori via.
Supp onamus igitur duo triangula, quorum vnum .u.n.i. ſit nobis propoſitum, &
cognitæ ſuperficiei, proportiones ſimiliter laterum .i.n. ad .n.u: et .u.n. ad .u.i. ſint no
bis datæ, alterum verò triangulum ſit .a.o.u. à nobis tamen ita confectum, vlatera ſint in­
er ſe proportionata eodem modo, quo latera prioris trianguli, ſed hæc nobis etiam
cognita ſint, quod facillimum eſt.
Nunc vero ſi demptum fuerit quadratum .a.o. minimi
lateris, ex quadrato .o.u. maximi, relinquet nobis duplum producti .o.u. in .u.e. per
penultimam .2. Eucli. ſupponendo .a.e. perpendicularem ad .o.u. vnde tale productum
quòd fit ex .o.u. in .u.e. conſequenter nobis cognitum erit, & quia .o.u. nobis cogni-

Text layer

  • Dictionary

Text normalization

  • Original

Search


  • Exact
  • All forms
  • Fulltext index
  • Morphological index