Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.23. De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.]
[3.24. Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.]
[4. DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.]
[4.1. Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.]
[4.2. Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.]
[4.3. Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.]
[4.4. Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.]
[4.5. Exempla dictorum. CAP.V.]
[4.6. Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.]
[4.7. Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.]
[4.8. Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.]
[4.9. Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.]
[4.10. Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.]
[4.11. Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.]
[4.12. Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.]
[4.13. Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.]
[4.14. Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.]
[4.15. Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.]
[4.16. Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.]
[4.17. De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.]
[4.18. Quomodo dignoſcatur proportio uelocitatis duorum ſimilium corporum omogeniorum inaqualium. CAP. XVIII.]
[4.19. Quam ſit inanis ab Ariſtotele ſuſcepta demonſtratio quod uacuum non detur. CAP. XIX.]
[4.20. Non ſatis dilucidè Ariſtotelem de loco ratiocinatum fuiße. CAP. XX.]
[4.21. Vtrum bene Aristoteles ſenſerit de infinito. CAP. XXI.]
[4.22. Exagitatur ab Ariſtotele adductatemporis definitio. CAP. XXII.]
[4.23. Motum rectum eſſe continuum, uel dißentiente Ariſtotele. CAP. XXIII.]
[4.24. Idem uir grauisſimus an bene ſenſerit de motibus corporum uiolentis & natur alibus. CAP. XXIIII.]
[4.25. Motum rectum & natur alem non eſſe primo & per ſe quicquid Ariſtoteli uiſum ſit. CAP. XXV.]
[4.26. Omne corpus eſſe in loco proprio graue, ut Aristoteli placuit, non eft admittendum. CAP. XXVI.]
[4.27. Haud admittendam opinionem Principis Peripateticorum de circulo, & ſpbæra. CAP. XXVII.]
< >
page |< < (170) of 445 > >|
IO. BABPT. BENED.
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div387" type="chapter" level="2" n="4">
      <div xml:id="echoid-div388" type="section" level="3" n="2">
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2028" xml:space="preserve">
         <pb o="170" rhead="IO. BABPT. BENED." n="182" file="0182" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0182"/>
        dio minus denſo, quàm ipſum ſit, (quia in medio ſe denſiore ſi poner etur, non graue
         <lb/>
        e
         <gap extent="2"/>
        et, ſed leue, quemadmodum Archimedes oſtendit) illud medium ſubtrahat par-
         <lb/>
        tem
         <var>.e.i.</var>
        vnde pars
         <var>.a.e.</var>
        eiuſdem ponderis libera manear; </s>
        <s xml:id="echoid-s2029" xml:space="preserve">& poſito deinde eodem cor
         <lb/>
        pore in aliquo alio medio denſiore, minus tamen denſo quam ipſum ſit corpus,
         <lb/>
        hoc medium ſubtrahat partem
         <var>.u.i.</var>
        dicti ponderis, vnde pars
         <var>.a.u.</var>
        ei uſdem
         <lb/>
        ponderis remanebit. </s>
        <s xml:id="echoid-s2030" xml:space="preserve">Dico proportionem velocitatis eiuſdem corporis per
         <reg norm="medium" type="context">mediũ</reg>
         <lb/>
        minus denſum, ad velocitatem eiuſdem per medium magis denſum futuram vt
         <var>.a.e.</var>
         <lb/>
        ad
         <var>.a.u.</var>
        vt eſt etiam rationi conſonum, magis quàm ſi dicamus huiuſmodi velocitates
         <lb/>
        eſſe, vt
         <var>.u.i.</var>
        ad
         <var>.e.i.</var>
        cum velocitates à virtutibus mouentibus ſolum (cum figura vna,
         <lb/>
         <reg norm="eademque" type="simple">eademq́;</reg>
        in qualitate, quantitate
         <reg norm="ſituque" type="simple">ſituq́</reg>
        erit) proportionentur. </s>
        <s xml:id="echoid-s2031" xml:space="preserve">Quæne
         <unsure/>
        nc diximus,
         <lb/>
        planè ſimilia ſuntijs, quæ ſupra ſcripſimus, quia idem eſt dicere, proportionem velo
         <lb/>
        citatum, duorum corporum hetereogeneorum, ſed ſimilium figura, & magnitudine
         <lb/>
        æ qualium, in vno ſolo medio, æqualem eſſe
         <lb/>
        proportioni ponderum ipſorum, vt ſi dicam?</s>
        <s xml:id="echoid-s2032" xml:space="preserve">
         <unsure/>
         <lb/>
        proportionem velocitatum vnius ſolum cor-
         <lb/>
         <anchor type="figure" xlink:label="fig-0182-01a" xlink:href="fig-0182-01"/>
        poris per diuerſa media eandem eſſe cum ea.
         <lb/>
        quæ eſt
         <reg norm="ponderum" type="context">ponderũ</reg>
        dicti corporis in iſidem medijs.</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div388" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0181-01" xlink:href="fig-0181-01a">
         <image file="0181-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0181-01"/>
        </figure>
        <figure xlink:label="fig-0182-01" xlink:href="fig-0182-01a">
         <image file="0182-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0182-01"/>
        </figure>
       </div>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div390" type="section" level="3" n="3">
       <head xml:id="echoid-head247" style="it" xml:space="preserve">Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam
        <lb/>
       in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum.</head>
       <head xml:id="echoid-head248" xml:space="preserve">CAP. III.</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2033" xml:space="preserve">POſſibile eſt in rerum natura corpus aliquod huiuſmodi denſitate præditum re-
         <lb/>
        periri, vt velocitas eius motus naturalis per aerem, velocitati per aquamita pro
         <lb/>
        portionata exiſtat, vt eſt
         <reg norm="denſitas" type="context">dẽſitas</reg>
        aquæ denſitati aeris. </s>
        <s xml:id="echoid-s2034" xml:space="preserve">Denſitas aquæ notetur (exem-
         <lb/>
        pli gratia) per
         <var>.u.i.</var>
        & ea, quæaeris eſt per
         <var>.e.i.</var>
        & pondus alicuius corporis in aere per
         <lb/>
         <var>e.a.</var>
        & pondus eiuſdem corporis in aqua per
         <var>.u.a.</var>
        ita tamen, quod eadem proportio
         <lb/>
        ſit
         <var>.e.a.</var>
        ad
         <var>.u.a.</var>
        vt
         <var>.u.i.</var>
        ad
         <var>.e.i.</var>
        vnde per vltimam ſuppoſitionem
         <reg norm="præcedentis" type="context">præcedẽtis</reg>
        capitis, pro
         <lb/>
        portio velocitatis prædicti corporis per aerem,
         <lb/>
        proportioni eiuſdem corporis per aquam erit, vt
         <lb/>
         <anchor type="figure" xlink:label="fig-0182-02a" xlink:href="fig-0182-02"/>
         <var>e.a.</var>
        ad
         <var>.u.a.</var>
        ergo per .11. quinti, vt
         <var>.u.i.</var>
        ad
         <var>.e.i</var>
        .</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div390" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0182-02" xlink:href="fig-0182-02a">
         <image file="0182-02" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0182-02"/>
        </figure>
       </div>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div392" type="section" level="3" n="4">
       <head xml:id="echoid-head249" style="it" xml:space="preserve">Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8.
        <lb/>
       lib. 4 Phyſicorum.</head>
       <head xml:id="echoid-head250" xml:space="preserve">CAP. IIII.</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2035" xml:space="preserve">EX ſupradictis patet in vniuerſum non eſſe verum quod Ariſto .8. cap .4. lib. phy­
         <lb/>
        ſicorum ſcribit, velocitates ſcilicet motuum alicuius corporis per diuerſa me-
         <lb/>
        dia, proportionatas eſſe denſitatibus eorundem mediorum. </s>
        <s xml:id="echoid-s2036" xml:space="preserve">Quocirca, ſit propor-
         <lb/>
        tio
         <var>.u.i.</var>
        ad
         <var>.e.i.</var>
        vt
         <reg norm="denſitatis" type="context">dẽſitatis</reg>
        aquę ad
         <reg norm="aeream" type="context">aereã</reg>
         <reg norm="denſitatem" type="context">dẽſitatem</reg>
        .et
         <var>.e.a.</var>
        ad
         <var>.u.a.</var>
        vt ponderis alicuius
         <lb/>
        corporis in aere ad pondus eiuſdem in aqua, ita tamen vt maior aut minor propor-
         <lb/>
        tio ſit
         <var>.e.a.</var>
        ad
         <var>.u.a.</var>
        quam
         <var>.u.i.</var>
        ad
         <var>.e.i.</var>
        vnde exiſtente proportione velocitatis per
         <reg norm="aerem" type="context">aerẽ</reg>
        </s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>