Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.23. De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.]
[3.24. Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.]
[4. DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.]
[4.1. Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.]
[4.2. Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.]
[4.3. Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.]
[4.4. Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.]
[4.5. Exempla dictorum. CAP.V.]
[4.6. Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.]
[4.7. Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.]
[4.8. Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.]
[4.9. Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.]
[4.10. Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.]
[4.11. Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.]
[4.12. Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.]
[4.13. Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.]
[4.14. Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.]
[4.15. Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.]
[4.16. Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.]
[4.17. De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.]
[4.18. Quomodo dignoſcatur proportio uelocitatis duorum ſimilium corporum omogeniorum inaqualium. CAP. XVIII.]
[4.19. Quam ſit inanis ab Ariſtotele ſuſcepta demonſtratio quod uacuum non detur. CAP. XIX.]
[4.20. Non ſatis dilucidè Ariſtotelem de loco ratiocinatum fuiße. CAP. XX.]
[4.21. Vtrum bene Aristoteles ſenſerit de infinito. CAP. XXI.]
[4.22. Exagitatur ab Ariſtotele adductatemporis definitio. CAP. XXII.]
[4.23. Motum rectum eſſe continuum, uel dißentiente Ariſtotele. CAP. XXIII.]
[4.24. Idem uir grauisſimus an bene ſenſerit de motibus corporum uiolentis & natur alibus. CAP. XXIIII.]
[4.25. Motum rectum & natur alem non eſſe primo & per ſe quicquid Ariſtoteli uiſum ſit. CAP. XXV.]
[4.26. Omne corpus eſſe in loco proprio graue, ut Aristoteli placuit, non eft admittendum. CAP. XXVI.]
[4.27. Haud admittendam opinionem Principis Peripateticorum de circulo, & ſpbæra. CAP. XXVII.]
< >
page |< < (180) of 445 > >|
IO. BAPT. BENED.
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div387" type="chapter" level="2" n="4">
      <div xml:id="echoid-div416" type="section" level="3" n="19">
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2136" xml:space="preserve">
         <pb o="180" rhead="IO. BAPT. BENED." n="192" file="0192" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0192"/>
        dicto corpori
         <var>.Q</var>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s2137" xml:space="preserve">Nunquam remanſuram ſuam totalem grauitatem
         <var>.a.b.</var>
        in quolibet
         <lb/>
        ex-dictis medijs. </s>
        <s xml:id="echoid-s2138" xml:space="preserve">Nunc ſi quærat à me Ariſtoteles proportionem velocitatis corpo-
         <lb/>
        ris
         <var>.Q.</var>
        per vacuum ad velocitatem dicti corporis per plenum, ego ei proponam pro-
         <lb/>
        portionem ipſius
         <var>.a.b.</var>
        ad
         <var>.a.e.</var>
        exempli gratia, dicens,
         <reg norm="quod" type="simple">ꝙ</reg>
         <reg norm="quemadmodum" type="wordlist">quẽadmodum</reg>
         <var>.a.b.</var>
        maius eſt
         <lb/>
        ip ſo
         <var>.a.e.</var>
        ſic etiam corpus
         <var>.Q.</var>
        velocius erit in vacuo, quàm in pleno, dicti autem ple-
         <lb/>
        ni denſitatem appellabimus
         <var>.e.b</var>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s2139" xml:space="preserve">Ariſtoteles dicet nunc,
         <reg norm="quod" type="simple">ꝙ</reg>
        aliud quoddam medium
         <lb/>
        in eadem proportione ſubtilius ipſo
         <var>.e.b.</var>
        deſumatur; </s>
        <s xml:id="echoid-s2140" xml:space="preserve">quemadmodum
         <var>.a.e.</var>
        minus eſt
         <lb/>
        ipſo
         <var>.a.b.</var>
        ſit ergo iſtud
         <var>.i.b.</var>
        in quo Ariſtoteles credit corpus Q. futurum tam velox ut
         <lb/>
        in vacuo, in quo aberrat,
         <reg norm="quia" type="simple">ꝗa</reg>
        proportio velocitatis corporis
         <var>.Q.</var>
        in medio
         <var>.i.b.</var>
        ad velo
         <lb/>
        citatem eiuſdem in medio
         <lb/>
         <var>e.b.</var>
        ita ſe hàbebit, ut
         <var>.i.a.</var>
        ad
         <lb/>
         <anchor type="figure" xlink:label="fig-0192-01a" xlink:href="fig-0192-01"/>
         <var>e.a.</var>
        ex ultimo ſuppoſito ca
         <lb/>
        pit .2. huius libr. quæ minor
         <lb/>
        eſſet ea, quæ eſt
         <var>.a.b.</var>
        ad
         <var>.a.e.</var>
        ex .8. lib. quinti Eucli.</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div416" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0192-01" xlink:href="fig-0192-01a">
         <image file="0192-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0192-01"/>
        </figure>
       </div>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div418" type="section" level="3" n="20">
       <head xml:id="echoid-head281" style="it" xml:space="preserve">Non ſatis dilucidè Ariſtotelem de loco ratiocinatum fuiße.</head>
       <head xml:id="echoid-head282" xml:space="preserve">CAP. XX.</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s2141" xml:space="preserve">QVæ Ariſtoteles de loco ſcribit multas in ſe continent difficultates. </s>
        <s xml:id="echoid-s2142" xml:space="preserve">Primum,
         <lb/>
        cap .4. lib. 4. phyſicorum ait, omne corpus eſſe in ſuo proprio loco, ſupponen
         <lb/>
        do vnum centrum pro loco grauium, et unam circunferentiam pro loco leuium cor
         <lb/>
        porum. </s>
        <s xml:id="echoid-s2143" xml:space="preserve">Sed quomodo punctum poteſt eſſe locus ipſius corporis, cum omni dimen
         <lb/>
        ſione
         <reg norm="capacitateque" type="simple">capacitateq́;</reg>
        ſit denudatum? </s>
        <s xml:id="echoid-s2144" xml:space="preserve">vnde ſi
         <reg norm="centrum" type="context">centrũ</reg>
        locus eſſet corporum grauium, om
         <lb/>
        nia dicta corpora grauia, extra proprium locum exiſterent, quia nullum ex iis eſt,
         <reg norm="quod" type="simple">ꝙ</reg>
         <lb/>
        ſit in centro. </s>
        <s xml:id="echoid-s2145" xml:space="preserve">Adde quod neque hoc cum loci definitione ab ipſo poſita conſentiret
         <lb/>
        cum ipſe dicat in eodem cap. locum eſſe ſuperſiciem quandam, & non interuallum,
         <lb/>
        licet huiuſmodi definitio falſa appareat primo ex
         <reg norm="inconuenienti" type="context">incõuenienti</reg>
        falſo, quod ipſe hinc
         <lb/>
        ſequuturum dicit, ideſt, quod ſi locus interuallum eſſet, infinita loca exiſterent, quod
         <lb/>
        reuera nec ob hanc cauſam inconueniens exiſtit, quia eodem planè modo quo ali-
         <lb/>
        quod corpus poteſt eſſe infinita corpora, (quod ipſe diceret in potentia) ſic etiam in
         <lb/>
        teruallum aliquod poſſet eſſe infinita interualla. </s>
        <s xml:id="echoid-s2146" xml:space="preserve">Cum autem dicat ſuperficies cor-
         <lb/>
        poris ambientis eſſe locum eius corporis, quod continetur, cogitur dicere lineam,
         <lb/>
        quæ circundat ſuperficiem, ſuperficiei locum eſſe, & puncta ipſius lineæ, quod reue
         <lb/>
        ra abſurdum eſt. </s>
        <s xml:id="echoid-s2147" xml:space="preserve">Locus corporis eſt interuallum illud eadem magnitudine & figu-
         <lb/>
        ra, qua corpus ipſum pręditum eſt, quod ſi non eſſet, ſed eſſet ſuperficies, quemad-
         <lb/>
        modum Ariſtoteles voluit, maximum inconueniens ſequeretur, ſcilicet æquales lo-
         <lb/>
        cos capere inęqualia corpora, aut corpora æqualia, locos inęquales occupare, quod
         <lb/>
        ſcitu facillimum eſt, cum Theon ſuper Ptolomęi Almageſtum iam probarit ſphæ-
         <lb/>
        ricam ſuperficiem maius interuallum corporeum continere, quàm aliam
         <reg norm="quanuis" type="context">quãuis</reg>
        ſu-
         <lb/>
        perficiem dictæ ſphęricæ æqualem, vnde poſſent facilè reperiri duo loci, quorum al-
         <lb/>
        ter millies altero maior eſſet, capaces tamen corporum æqualium, aut reperiri duo
         <lb/>
        corpora, quorum alterum millies maius eſſet altero, quę tamen corpora apta eſſent
         <lb/>
        ad occupandos locos ęquales, quamuis Ariſtoteles dicat, locum, neque maiorem ne
         <lb/>
        que minorem eſſe debere locato. </s>
        <s xml:id="echoid-s2148" xml:space="preserve">Sed interualla corporea ęqualia à quauis figura
         <lb/>
        terminata, continebunt ſemper corpora ęqualia. </s>
        <s xml:id="echoid-s2149" xml:space="preserve">Corporeum igitur interuallum eſt </s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>