Benedetti, Giovanni Battista de, Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber : quarum seriem sequens pagina indicabit ; [annotated and critiqued by Guidobaldo Del Monte]

Table of contents

< >
[3.23. De uer a cauſa .30. quæstionis. CAP. XXIIII.]
[3.24. Deratione .35. & ultimæ quæstionis. CAP. XXV.]
[4. DISPVTATIONES DE QVIBVSDAM PLACITIS ARISTOTELIS.]
[4.1. Qualiter & ubi Ariſtoteles de uelocitate motuum natura-lium localium aliter tractauerit quam nos ſentiamus. CAP.I.]
[4.2. Quædam ſupponenda ut conſtet cur circa uelocit atem motuum natur alium localium ab Ariſtotelis placitis recedamus. CAP. II.]
[4.3. Poſſe uelocitatem alicuius corporis proportionem contrariam in diuerſis medijs habere cum denſitate eorum. CAP. III.]
[4.4. Oſcitanter ab Ariſtotele nonnibil prolatum cap 8. lib. 4 Phyſicorum. CAP. IIII.]
[4.5. Exempla dictorum. CAP.V.]
[4.6. Quod proportiones ponderum eiuſdem corporis in diuerſis medijs pro portiones eorum mediorum denſit atum non ſeruant. Unde ne-ceßariò inæquales proportiones uelocitatum producuntur. CAP. VI.]
[4.7. Corpora grauia aut leuia eiuſdem figur æ et materiæ ſed inæqualis magnitudinis, in ſuis motibus natur alibus uelocit atis, in eo dem medio, proportionem longè diuerſam ſeruatura eße quam Aristoteliuiſum fuerit. CAP. VII.]
[4.8. Quod duo corpor a in æqualia eiuſdem materia in diuerſis medijs eandem uelocitatis proportionem retinebunt. CAP. VIII.]
[4.9. Anrectè Aristoteles diſeruerit de proportionibus mo-tuum in uacuo. CAP. IX.]
[4.10. Quòd in uacuo corpor a eiuſdem materiæ æquali uelocita-te mouerentur. CAP.X.]
[4.11. Corpora licet inæqualia eiuſdem materiæ & figuræ, ſireſiſten-tias habuerint ponderibus proportionales æqualiter mouebuntur. CAP. XI.]
[4.12. Maior hic demonſir atur eſſe proportio ponder is corpor is den ſioris ad pondus minus denſi in medijs dẽſioribus, quam ſit eorundem corporum in medio minus denſo, nec corporum ponder a ſeruare proportionem denſitatis mediorum. CAP. XII.]
[4.13. Longe aliter ueritatem ſe habere quam Aristoteles doceat in fine libri ſeptimi phyſicorum. CAP. XIII.]
[4.14. Quid ſequatur ex ſupradistis. CAP. XIIII.]
[4.15. Numrestè ſenſerit Philoſophus reſistentias proportionales eße cum corporibus mobilibus. CAP. XV.]
[4.16. Fdipſum aliter demonſtr atur. CAP. XVI.]
[4.17. De alio Aristo. lapſu. CAP. XVII.]
[4.18. Quomodo dignoſcatur proportio uelocitatis duorum ſimilium corporum omogeniorum inaqualium. CAP. XVIII.]
[4.19. Quam ſit inanis ab Ariſtotele ſuſcepta demonſtratio quod uacuum non detur. CAP. XIX.]
[4.20. Non ſatis dilucidè Ariſtotelem de loco ratiocinatum fuiße. CAP. XX.]
[4.21. Vtrum bene Aristoteles ſenſerit de infinito. CAP. XXI.]
[4.22. Exagitatur ab Ariſtotele adductatemporis definitio. CAP. XXII.]
[4.23. Motum rectum eſſe continuum, uel dißentiente Ariſtotele. CAP. XXIII.]
[4.24. Idem uir grauisſimus an bene ſenſerit de motibus corporum uiolentis & natur alibus. CAP. XXIIII.]
[4.25. Motum rectum & natur alem non eſſe primo & per ſe quicquid Ariſtoteli uiſum ſit. CAP. XXV.]
[4.26. Omne corpus eſſe in loco proprio graue, ut Aristoteli placuit, non eft admittendum. CAP. XXVI.]
[4.27. Haud admittendam opinionem Principis Peripateticorum de circulo, & ſpbæra. CAP. XXVII.]
< >
page |< < (36) of 445 > >|
IO. BAPT. BENED.
  <echo version="1.0">
   <text type="book" xml:lang="la">
    <div xml:id="echoid-div7" type="body" level="1" n="1">
     <div xml:id="echoid-div7" type="chapter" level="2" n="1">
      <div xml:id="echoid-div115" type="math:theorem" level="3" n="56">
       <p>
        <s xml:id="echoid-s491" xml:space="preserve">
         <pb o="36" rhead="IO. BAPT. BENED." n="48" file="0048" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/pageimg/0048"/>
        tum .12. cum dimidio erit .155. quod æquale erit ſummæ quadratorum duarum par
         <lb/>
        tium, nempe .100. cum .55.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s492" xml:space="preserve">Hoc vt
         <reg norm="demonſtremus" type="context">demõſtremus</reg>
        , numerus diuiſibilis propoſitus ſignificetur linea
         <var>.a.d.</var>
        & ſum
         <lb/>
        ma radicum, noſtro modo ſumptarum, linea
         <var>.e.h.</var>
        quarum prima & maior ſit
         <var>.e.f.</var>
        ſe-
         <lb/>
        cunda
         <var>.f.g.</var>
        tertia
         <var>.g.h.</var>
        cogitemus etiam lineam
         <var>.a.d.</var>
        ea ratione diuiſam eſſe qua
         <var>.e.h.</var>
         <lb/>
        patebit cnim ex modo præcedentis theorematis vnamquanque partium
         <var>.a.d.</var>
        ita ſe
         <lb/>
        habituram ad ſuum totum ſicut ſe habent ſingulæ
         <var>.e.h.</var>
        ad ſuum. </s>
        <s xml:id="echoid-s493" xml:space="preserve">Quod ideo dico, vt
         <lb/>
        intelligamus rectè nos dicere. </s>
        <s xml:id="echoid-s494" xml:space="preserve">Si
         <var>.e.h.</var>
        dat
         <var>.a.d.</var>
        ergo
         <var>.e.f.</var>
        dabit
         <var>.a.b.</var>
         <reg norm="atque" type="simple">atq;</reg>
        ita de cæteris.
         <lb/>
        </s>
        <s xml:id="echoid-s495" xml:space="preserve">Quare permutando ſic ſe habebit
         <var>.a.b.</var>
        ad
         <var>.b.c.</var>
        ſicut
         <var>.e.f.</var>
        ad
         <var>.f.g.</var>
        idem dico de reliquis.
         <lb/>
        </s>
        <s xml:id="echoid-s496" xml:space="preserve">Igitur ex .18. ſexti aut .11. octaui, eadem erit proportio quadrati
         <var>.a.b.</var>
        ad
         <reg norm="quadratum" type="context">quadratũ</reg>
         <var>.
          <lb/>
         b.c.</var>
        quæ quadrati
         <var>.e.f.</var>
        ad quadratum
         <var>.f.g.</var>
        tota enim ſunt æqualia, cum eorum partes
         <lb/>
        ſimiles inter ſe ſunt æquales. </s>
        <s xml:id="echoid-s497" xml:space="preserve">Idem dico de proportione qu@drati
         <var>.a.b.</var>
        nempe ita
         <lb/>
        ſe habere ad
         <var>.c.d.</var>
        ſicut quadratum
         <var>.e.f.</var>
        ad quadratum
         <var>.g.h.</var>
        ex quo ex .24. quinti pro-
         <lb/>
        portio quadrati
         <var>.a.b.</var>
        ad ſummam quadratorum duarum partium
         <var>.b.c.</var>
        et
         <var>.c.d.</var>
        ſic ſe ha
         <lb/>
        bebit ut quadrati
         <var>.e.f.</var>
        ad ſummam quadra-
         <lb/>
        torum
         <var>.f.g.</var>
        et
         <var>.g.h</var>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s498" xml:space="preserve">At quadratum
         <var>.e.f.</var>
        æquale
         <lb/>
         <anchor type="figure" xlink:label="fig-0048-01a" xlink:href="fig-0048-01"/>
        eſt ſummæ quadratorum
         <var>.f.g.</var>
        et
         <var>.g.h.</var>
        igitur
         <lb/>
        ſic etiam ſe habebit quadratum
         <var>.a.b.</var>
        nempe
         <lb/>
        æquale quadratis
         <var>.b.c.</var>
        et
         <var>.c.g</var>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s499" xml:space="preserve">Idipſum de cæ
         <lb/>
        teris dignitatibus dices,
         <reg norm="vterisque" type="simple">vterisq́;</reg>
        .21. theoremate huius libri.</s>
       </p>
       <div xml:id="echoid-div115" type="float" level="4" n="1">
        <figure xlink:label="fig-0048-01" xlink:href="fig-0048-01a">
         <image file="0048-01" xlink:href="http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/zogilib?fn=/permanent/library/163127KK/figures/0048-01"/>
        </figure>
       </div>
      </div>
      <div xml:id="echoid-div117" type="math:theorem" level="3" n="57">
       <head xml:id="echoid-head73" xml:space="preserve">THEOREMA
        <num value="57">LVII</num>
       .</head>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s500" xml:space="preserve">
         <emph style="sc">SImile</emph>
        quoque problema ab antiquis indeterminatum proponitur, quod eiuſ-
         <lb/>
        modi eſt.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s501" xml:space="preserve">An numerus aliquis in tres eiuſmodi partes di@idi poſſit, vt quadratum vnius æ-
         <lb/>
        quale ſit ſummæ quadratorum cæterarum duarum partium ſimul cum producto
         <lb/>
        vnius in alteram.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s502" xml:space="preserve">Exempli gratia, ſi proponatur numerus .50. vt iam dictum eſt diuidendus, repe
         <lb/>
        riendus erit alius quilibet numerus, qui tamen ſumma ſit trium radicum ſic ſe ha-
         <lb/>
        bentium, vt quadratum vnius æquale ſit ſummæ quadratorum duarum partium ſi-
         <lb/>
        mul cum producto vnius in alteram, eum autem qui primò occurrit ſumamus, utpo
         <lb/>
        tè .30. qui ſumma eſt numerorum .6. 10. 14. partium ſic ſe habentium, vt quadratum
         <lb/>
        ipſius .14. æquale ſit ſummæ quadratorum cæterarum partium ſimul cum produ-
         <lb/>
        cto vnius in alteram, agamusq́ue regula de tribus, ac dicamus, ſi .30. valet
         <num value="50">.
          <lb/>
         50.</num>
        quid valebit .14. nempe .23. cum tertia parte. </s>
        <s xml:id="echoid-s503" xml:space="preserve">Idem efficiemus in cæte-
         <lb/>
        ris partibus, quarum vna erit .16. cum duabus tertijs, altera verò .10. abſque @ractis,
         <lb/>
        ex quo quadratum primæ erit .544. cum .4. nonis, ſecundæ .277. cum ſeptem nonis,
         <lb/>
        tertiæ .100. & productum ſecundæ in tertiam .166. cum .6. nonis, quod productum,
         <lb/>
        cum quadratis ſecundæ & tertiæ collectum erit .544. cum .4. nonis.</s>
       </p>
       <p>
        <s xml:id="echoid-s504" xml:space="preserve">Huius rei ſpeculatio eadem eſt, quę fuit præcedentis theorematis vſquequo no-
         <lb/>
        ueris eandem proportionem eſſe quadrati
         <var>.a.b.</var>
        ad ſummam quadratorum
         <var>.b.c.</var>
        et
         <var>.c.
          <lb/>
         d.</var>
        quæ quadrati
         <var>.e.f.</var>
        ad ſummam quadratorum
         <var>.f.g.</var>
        et
         <var>.g.h</var>
        . </s>
        <s xml:id="echoid-s505" xml:space="preserve">Sed cum hic non demus
         <lb/>
        quadratum
         <var>.e.f.</var>
        æquale ſummæ quadratorum
         <var>.f.g.</var>
        et
         <var>.g.h.</var>
        fed maius ex producto
         <var>.g.h.</var>
         <lb/>
        in
         <var>.f.g.</var>
        aut quod idem eſt, è contrario, ſubſequentes figuræ cogitandæ erunt, qua-
         <lb/>
        rum
         <var>.i.</var>
        ſit quadratum
         <var>.a.b</var>
        : l. ſit quadratum
         <var>.e.f</var>
        : x. quadratum
         <var>.b.c</var>
        : y. quadratum
         <var>.f.g</var>
        : p.
         <lb/>
        quadratum
         <var>.c.d</var>
        : q. quadratum
         <var>.g.h</var>
        : k. ſit productum
         <var>.b.c.</var>
        in
         <var>.c.d</var>
        : m. ſit productum
         <var>.f.</var>
        </s>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </text>
  </echo>